img11l

Otevřená záchrana XLI (květen 2018)

Obrovský zápach tohoto místa cítíme dlouho předtím než k němu dojdeme. Protahujeme se dírou v plotě a jdeme k nejbližší hale. Když otevřeme plechová vrata, smrad a těžký vzduch nás skoro až praští do tváře.

Vcházíme dovnitř a propadáme se něčím a kloužeme po něčem, co má být podestýlka, ale je to jen vrstva výkalů a slámy, které jsou jediným životním prostorem vodních ptáků.

Read the rest of this entry »

Rescate abierto XXXIV (Octubre 2017)

Estuvimos aquí hace tres semanas. El cobertizo en el que estuvimos la última vez estaba vacío. No pudimos entrar al siguiente. Al principio hubo problemas con la apertura, luego nos retiramos debido a la visita de un guardia, lo intentamos de nuevo cuando se fue a hacer sus rondas. Hemos vuelto hoy, pero sólo estamos unxs pocxs de nosotrxs.

Read the rest of this entry »

Open rescue XL (April 2018) & Support Sven van Hasselt

We rescued 12 hens. They will not die in a cage or a slaughterhouse. We took them to kind people to their new homes. Now they can spread their wings and run free. They have sun insted of artificial light. Fresh air instead of a fan. Weaker ones can hide from the stronger ones.

Read the rest of this entry »

Proti průmyslovému aktivismu

Jedna cesta je slepá, lemovaná paragrafy, reklamními bannery a závody v přechcávání. Na druhé je zákaz vjezdu, nápis „Zde jsou lvi” a varování „Na vlastní nebezpečí”.

Read the rest of this entry »

Otevřená záchrana XL (duben 2018) & Support Sven van Hasselt

Zachránili jsme 12 slepic. Nezemřou v kleci ani na jatkách. Odvezli jsme je k laskavým lidem do nových domovů . Teď mohou roztáhnout křídla a běžet. Mají slunce místo umělého osvětlení. Čerstvý vzduch místo ventilátorů. Slabší mohou uniknout před silnějšími.

Read the rest of this entry »

Ona je Zívající Pes (ukázka z románu)

Ten den, kdy Ona poprvé uviděla Zívajícího psa, byl svátkem Malého obratu. Velká Matka ji poslala ještě s dvěma dalšími dívkami koupit obřadní holubice. Read the rest of this entry »

Člověk v zákonech

Pokud jde o zákony, mám s nimi dva základní problémy. Že je někdo ovládá a jakým způsobem, a že vůbec jsou. Zákony, dnes a tady, jsou součást vědeckotechnického pohybu. S tím dobrým i tím špatným, které to dobré převyšuje a dominuje nad ním. Read the rest of this entry »

Rescate abierto XXXVI (Noviembre 2017) & En la memoria de Britches + 467

Hemos rescatado 25 gallinas. No morirán ni en la jaula ni en el matadero. Las llevamos a un lugar donde estarán en cuarentena y desde allí a sus nuevos hogares.

Read the rest of this entry »

Poslední veřejný workshop (VeganFest Brno - sobota 3.3.2018)

V týdnu od 3. do 11. března 2018 bude v Brně sedmý ročník festivalu, který se deklaruje jako nevýdělečný, bez sponzorů a organizovaný dobrovolníky z brněnského Kolektivu pro zvířata.

V sobotu 3.3. ve 14:00 budu mít workshop pojmenovaný „Ber slepici a běž” a bude to naposledy, kdy tento workshop budu veřejně prezentovat.

Read the rest of this entry »

Rescate abierto XXXV (Octubre 2017) & Apoyo a Lucy y Ethel

Lluvia y barro. Dejé a Lukas y a nuestrx amigx anónimx cerca de la granja de pollos, conduje para aparcar en algún sitio posible, a unos 3 km de allí. Luego fui donde estaban ellxs.

Nuestrx amigx anónimx permaneció fuera haciendo guardia mientras íbamos a por las gallinas. Qué más puedo decir? Una y otra vez, siempre igual.

Read the rest of this entry »

Open rescue XXXIX (February 2018)

We rescued 8 hens. They will not die in the cage or in the slaughterhouse. We took them to their new homes. To kind people who caress them and will never hurt them. To those people who let them run in the grass, rake them, let them dust bath, warm up in the sun, swirl the snow with their wings.

Read the rest of this entry »

Otevřená záchrana XXXIX (únor 2018)

Zachránili jsme 8 slepic. Nezemřou v kleci ani na jatkách. Odvezli jsme je do nových domovů. K laskavým lidem, kteří je pohladí a nepodříznou. K lidem, kteří je nechají běhat v trávě, hrabat se a popelit v prachu, hřát se na slunci a vířit máváním křídel sníh.

Read the rest of this entry »

Rescate abierto XXXIV (Octubre 2017)

Estuvimos aquí hace tres semanas. El cobertizo en el que estuvimos la última vez estaba vacío. No pudimos entrar al siguiente. Al principio hubo problemas con la apertura, luego nos retiramos debido a la visita de un guardia, lo intentamos de nuevo cuando se fue a hacer sus rondas. Hemos vuelto hoy, pero sólo estamos unxs pocxs de nosotrxs.

Read the rest of this entry »

Jak se mají zachráněné kachny II (Katka)

Dostali jsme zprávu o kachnách zachráněných v prosinci 2017 (zde). Díky za domov.

Read the rest of this entry »

Open rescue XXXVIII (December 2017)

Wet, dirty bedding and stench around the whole facility. The birds are screaming and are just as dirty and smelly as their living space. I hear Lukáš say that it is disgusting. I take out the camera to make few pictures and I look around that huge shed. It is brimming with unhappiness. So many animals have only this and then onto the slaughterhouse. And we have a home only for two of them.

Dead duck, another over there, one lying on her back breathing heavily, another one nearby.

Lukáš is opening the bag, I am catching ducks and putting them in. We close, leave and we will be back.

Plague and cholera to those who keep on feeding this. And not to forget, Merry Christmas.

Read the rest of this entry »

Otevřená záchrana XXXVIII (prosinec 2017)

Vlhká, špinavá podestýlka a smrad, který leží kolem celého areálu. Ptáci křičí a jsou stejně špinaví a stejně smrdí jako jejich životní prostor. Slyším Lukáše, jak říká, že je to hnus. Vytahuji foťák, abych udělal pár fotek a dívám se po té obrovské hale. Je tak narvaná neštěstím. Tolik zvířat má jenom tohle a pak jatka. A my máme domov jen pro dvě z nich.

Mrtvá kachna, támhle další, támhle jedna leží na zádech a ztěžka dýchá, kousek od ní další.

Lukáš otevírá tašku, já chytám kachny a dávám je dovnitř. Zavíráme, odcházíme, vrátíme se.

Mor a choleru na vás, kteří tohle živíte. A abych nezapomněl, šťastné a veselé.

Read the rest of this entry »