img11j

Záchranná akce LII (listopad 2019) & Podpora Marius (Marie) Mason

Vlezli jsme do haly, kde se ve tmě a v klecích, rodili další a další králíci, jen aby rostli do jatečné váhy. Z jedné té klece jsme vzali králičí mámu a deset malých, bílých chomáčku s nožičkama. Požádal jsem jednu z našich záchranářských partnerek, která si říká “Ptáče”, aby napsala pár vět o tom, co viděla a jak to viděla. (MK)

Po kliknutí na fotografii vstoupíte do galerie.

Read the rest of this entry »

Letters to me, to you I.

It has been fifteen, maybe seventeen, maybe over twenty years since my first sabotage. For an investigation, we visited factory farm with so called broiler chickens. We got in but the hall was empty. My collegue turned and was about to leave. I stood there, thinking of all those little birds that lived and died here. I was thinking about those who survived just to be transported and slaughtered.
Read the rest of this entry »

Rescue Action LI (October 2019)

The driver stops the car on the edge of the forest, we get out and take our tools. He drives away we approach the object and try to hide in the shadow of the forest, where is silence. The closer we are to the factory farm, the worse the smell gets. The stink means that the buildings are full of animals. What a sad confirmation.

Click on the photo and come to the photogallery.

Read the rest of this entry »

Záchranná akce LI (říjen 2019)

Řidič zastavuje za krajem lesa. Vystupujeme, bereme si věci, řidič odjíždí a my jdeme pomalu k objektu. Držíme se ve stínu lesa, je ticho, klid a čím blíže jsme u objektu, tím větší cítíme smrad. Ten smrad znamená, že tam jsou zvířata. Smutné poznávací znamení.

Click on the photo and come to the photogallery.

Read the rest of this entry »

Rescue Action L (October 2019)

Lukas helps me to pull myself up to the window. It’s a small window and the nails are protruding out of its old frame. About two meters below me I see the chicks. I climb down to them, stand there for a moment and look around. I see those who are alive beeping, running and laying around. I see those who are dead in various stages of decay. The same view as many times before.

Read the rest of this entry »

Záchranná akce L (říjen 2019)

Lukáš mi pomáhá vytáhnout se do okna. Je malé se starým rámem a vyčnívajícími hřebíky. Asi dva metry nebo trochu více pode mnou vidím kuřice. Spouštím se k nim, chvíli stojím a dívám se kolem sebe. Vidím živé, jak pípají, běhají a polehávají. Vidím mrtvé v různém stavu rozkladu. Stejný obraz jako tolikrát předtím.

Read the rest of this entry »

Rescue Action XLIX (August 2019) & Support Eric King

We’ve been trying to get into this building for a long time and now it finally worked out. This was the so-called cage-free factory farm. We call it a carpet. That’s because as chicks grow up, you can’t see the floor, it’s just one chick crammed next to another, it’s basically a carpet made of bodies.

Read the rest of this entry »

Potrhané oči

Vlastně ani nevím. Je život o něčem nebo je o ničem? Proč, když si čím dál více myslím, že je o ničem, žiji jako by byl o něčem?

Read the rest of this entry »

Otevřená záchrana XLIX (srpen 2019) & Support Eric King

Do tohohle objektu se chystáme už dlouho. Tentokrát to konečně klaplo. Jedná se o tzv. halový chov na podestýlce. My tomu říkáme koberec. To proto, že když slepice vyrostou, nevidíte žádnou podlahu, jen jednu slepici namačkanou vedle druhé, prostě koberec.

Read the rest of this entry »

Open rescue XLVIII (July 2019)

On our way to new home for rescued animals we are driving through the night forest. Three ducks are chatting in the trunk and one duck is heavily breathing and resting on my colleague’s lap. She puts her beak in to the plastic lid with water and drinks a little bit. Then she puts her head in colleague’s hands and falls asleep.

The hell, projected out of business and indifference, those ten long white houses with tinny barn door that Luke and my close relatives opened, has 4 less inhabitants.

Read the rest of this entry »

Otevřená záchrana XLVIII (červenec 2019)

Jedeme nočním lesem do nového domova. Tři kachny si povídají vzadu a jedna ztěžka dýchá a odpočívá na klíně mé kolegyně. Zobák pokládá do plastového víčka s vodou, trochu pije a pak si položí kolegyni hlavu do dlaně a usíná.

To peklo projektované z byznysu a lhostejnosti, ten dlouhý bílý dům s plechovými vraty, který jsme s Lukášem a našimi blízkými otevřeli, má o další čtyři obyvatele méně.

Read the rest of this entry »

Rescate abierto XLII (Junio 2018) & In memory Gari Allen

Rescatamos 4 gallinas. No morirán en una jaula o en un matadero. Las llevamos a sus nuevos hogares con gente bonita. Ahora podrán desplegar sus alas y correr libres. Tendrán sol en vez de luz artificial, aire fresco en vez de un ventilador. Las más débiles podrán esconderse de las más fuertes.

Read the rest of this entry »

Open rescue XLVII (May 2019) & In Memory Albert

This report contains six actions and 109 rescued animals altogether.

Read the rest of this entry »

Otevřená záchrana XLVII (květen 2019) & In Memory Albert

V této zprávě je šest akcí a celkem 109 zachráněných zvířat.

Read the rest of this entry »

Open rescue XLVI (November 2019)

This message contains three rescues at once. In the first one, we took twenthy hens, in the second one five and in the third one eighteen hof them. New rescuer joined us in two of these events. I asked her to write a few sentences. (MK)

Read the rest of this entry »

Otevřená záchrana XLVI (leden 2019)

V této zprávě jsou tři záchrany. V jedné jsme vzali 20, ve druhé 5 a ve třetí 18 slepic. Ve dvou akcích jsme měli novou záchranářku. Požádal jsem ji, aby napsala pár vět. (MK)

Read the rest of this entry »