img11g

Zpráva z domova (Anonym)

Před pár dny nám přišla smutná zpráva z jednoho domova.

…………..

Jmenovala se Ellenka. Dostala jméno, protože byla nejdrobnější z hejna, měla nejsvětlejší peří a držela se stranou slepic i lidí. Ostatní jsou si natolik podobné, že jim říkáme prostě holky.

Read the rest of this entry »

Rescue action LVI & Support Joseph Dibee (February 2020)

This report contains two rescue actions. We took away 9 turkeys from people who made business of stealing, mutilating and destroying their lives. On the way to their new home I saw a young doe followed by another. I stopped the car, turned the engine off and watched them run across the field to the forest. I let tears and despair wet and wrinkle my eyes.

Click on the photo and come to the photogallery.

Read the rest of this entry »

Záchranná akce LVI & Support Joseph Dibee (únor 2020)

V této zprávě jsou dvě záchranné akce. Odnesli jsme devět krůt od lidí, kteří si udělali byznys z toho, že kradou, mrzačí a likvidují životy ostatních zvířat.

Cestou z prvního domova mi přes cestu přeběhla mladá srna a za ní ještě druhá. Zastavil jsem, vypnul motor a díval se za nimi, jak běží přes pole k lesu. Nechal jsem slzy a zoufalství, ať mi zvlhčí a pomačkají oči.

Po kliknutí na fotografii vstoupíte do galerie.

Read the rest of this entry »

Rescue action LV & In memory of Bill „Avalon“ Rodgers

I stop the car in the forest on the side of the road. Several people get out with the necessary equipment and get lost among the trees. Me and Petra are going to park the car. Later we meet with others near the object. When the patrols are on their spots we go to the large metal door. The silence and stink is everywhere.

Click on the photo and come to the photogallery.

Read the rest of this entry »

Záchranná akce LV & In memory Bill “Avalon” Rodgers (leden 2020)

Zastavuji v lese na kraji cesty. Několik lidí vystupuje s nezbytným vybavením a ztrácí se mezi stromy. Já a Petra jedeme zaparkovat. S ostatními se později potkáváme u objektu. Hlídky jsou na svých místech. Jdeme k velkým plechovým vratům. Všude je ticho a smrad.

Po kliknutí na fotografii vstoupíte do galerie.

Read the rest of this entry »

Venku je mokro, chladno a pomalu se stmívá.

Venku je mokro, chladno a pomalu se stmívá. Sedím u počítače, míchám kafe, pivo, slivovici a procházím se mezi svými přízraky. Fotky z investigací, které už mají circa 20 let a postupně ty bližší a bližší dnešnímu dni. Chlast, slzy, přízraky a muzika ze šedesátých, sedmdesátých let (Sealed With A Kiss, Eve Of Destruction, Happy Together, Be my baby, I will follow him, House of the Rising Sun, Lollipop, I got you babe, You can’t hurry love, You Don’t Own Me etc).


Read the rest of this entry »

Rescue Action LIV (November 2019) & Support Project FANG

This report contains 3 rescue actions in which we liberated 67 animals. 26 animals on the first action, 23 on the second and on third wee took 18 of them. We did not ask the businessmen, politicians nor the consumers. We did not care about the public opinion. Why should we?

Click on the photo and come to the photogallery.

Read the rest of this entry »

Záchranná akce LIV (Prosinec 2019) & Support Project FANG

V této zprávě jsou celkem tři záchranné akce s celkovým počtem 67 zachráněných zvířat. V první akci jich bylo 26, ve druhé 23 a ve třetí 18.

Neptali jsme se obchodníků, politiků ani spotřebitelů. Nedělali jsme si průzkum veřejného mínění. Proč bychom měli?

Po kliknutí na fotografii vstoupíte do galerie.

Read the rest of this entry »

Jmenuji se Petra Musilová (Ptáče)

Jmenuji se Petra Musilová a už nějaký čas se spolu s Michalem Kolesárem, Lukášem Krásou a dalšími lidmi v maskách dostávám do různě velkých a různě zabezpečených velkokapacitních „chovů”, odkud odnášíme zvířata a vozíme je do bezpečných domovů. Hlavním důvodem k odhalení mé identity byla potřeba otevřeně mluvit o záchranných akcích, o tom, co jsem zažila za zdmi, kam nikoho nepouštějí a taky veřejná podpora těchto akcí. Stavím se tím za všechna zvířata, která jsme odnesli do bezpečí i za ta, která tam zůstala a zemřela, nebo byla zabita. Stavím se také za zvířata v laboratořích, množírnách, zoologických zahradách, cirkusech, zverimexech, bio a eko chovech, za lovenou zvěř a všechna ostatní, která jsou mrzačena, týrána a zabíjena v rukou člověka. Stavím se za ně svým vlastním jménem a osobou, ať už to pro mě má jakékoli důsledky. Moje budoucnost mi není vzácnější než ta jejich.


Read the rest of this entry »

Rescue Action LIII (October 2019)

Here I am again opening cages inside this madhouse for at least a thousand time. I pull chickens out and try to keep their wings close to their body. Some of them remain calm, some are terrified and I don’t blame them. Born in hatchery, called for mom and she wasn’t there. Just hands of a man that separated them to different boxes, to be killed or live in hell.

Click on the photo and come to the photogallery.

Read the rest of this entry »

Smutná zpráva z domova (Anonym)

Někdy nám přijdou z domovů smutné zprávy. Stejně jako dnes.

Moc ani nevím, co k tomu napsat. Mezi zvířaty si nevybíráme. Bereme ty, které nám přijdou pod ruku. Stejně jako tahle krůta, která ke mě udělala první krok a tak jsem ji vzal do náruče a šel.

Někdy vezmeme zvířata, která žijí dlouhý a spokojený život. Někdy taková, která mají třeba jen pár dní.

Jen pár dní, ve kterých poznají i laskavou lidskou dlaň místo té, která je živí jen jako žrádlo a obchodní artikl.

(MK)


Read the rest of this entry »

Záchranná akce LIII (listopad 2019)

Zase a více než potisící otevírám klece v šíleném domě. Dávám slepicím křídla k tělu, abych je mohl vytáhnout ven. Některé zůstávají klidné, některé se děsí a já se jim nedivím. Narodily se v líhni, volaly mámu a ona nikde. Jen lidské ruce, které je třídily. Některé na smrt, některé do přepravek a špatných zítřků.

Po kliknutí na fotografii vstoupíte do galerie.

Read the rest of this entry »

Rescue Action LII (October 2019) & Support Marius (Marie) Mason

We broke in a factory farm where rabbits are caged in dark place just to breed more and more bunnies until they reach the sufficient weight to be slaughtered. From that cage we took rabbit mom and 10 little white tufts with legs. I asked our rescuing partner, girl who calls herself “Bird” to write a few sentences about things she saw and how she experienced them. (MK)

Click on the photo and come to the photogallery.

Read the rest of this entry »

Rescate abierto XLIV (Agosto 2018) & Instituto Úzkosti

Tenemos que dividir este rescate en dos partes.

Chicas del Instituto Úzkosti encontraron nuevos hogares para 20 gallinas, así que decidimos ir a rescatarlas. Cuando estaba con la onceaba gallina, nuestrx vigilante nos informó que el guardia de seguridad de esta zona había comenzado a hacer su ronda. Cogimos otra gallina, cerramos la puerta metálica y pasamos por encima de la valla hacia el campo, donde estuvimos esperando hasta que el guardia de seguridad se hubiese ido.

Al hacer click te metes en la galería.

Read the rest of this entry »

Záchranná akce LII (listopad 2019) & Podpora Marius (Marie) Mason

Vlezli jsme do haly, kde se ve tmě a v klecích, rodili další a další králíci, jen aby rostli do jatečné váhy. Z jedné té klece jsme vzali králičí mámu a deset malých, bílých chomáčku s nožičkama. Požádal jsem jednu z našich záchranářských partnerek, která si říká “Ptáče”, aby napsala pár vět o tom, co viděla a jak to viděla. (MK)

Po kliknutí na fotografii vstoupíte do galerie.

Read the rest of this entry »

Letters to me, to you I.

It has been fifteen, maybe seventeen, maybe over twenty years since my first sabotage. For an investigation, we visited factory farm with so called broiler chickens. We got in but the hall was empty. My collegue turned and was about to leave. I stood there, thinking of all those little birds that lived and died here. I was thinking about those who survived just to be transported and slaughtered.
Read the rest of this entry »