img11g

Rescue Action XLIX (August 2019) & Support Eric King

We’ve been trying to get into this building for a long time and now it finally worked out. This was the so-called cage-free factory farm. We call it a carpet. That’s because as chicks grow up, you can’t see the floor, it’s just one chick crammed next to another, it’s basically a carpet made of bodies.

Read the rest of this entry »

Potrhané oči

Vlastně ani nevím. Je život o něčem nebo je o ničem? Proč, když si čím dál více myslím, že je o ničem, žiji jako by byl o něčem?

Read the rest of this entry »

Otevřená záchrana XLIX (srpen 2019) & Support Eric King

Do tohohle objektu se chystáme už dlouho. Tentokrát to konečně klaplo. Jedná se o tzv. halový chov na podestýlce. My tomu říkáme koberec. To proto, že když slepice vyrostou, nevidíte žádnou podlahu, jen jednu slepici namačkanou vedle druhé, prostě koberec.

Read the rest of this entry »

Open rescue XLVIII (July 2019)

On our way to new home for rescued animals we are driving through the night forest. Three ducks are chatting in the trunk and one duck is heavily breathing and resting on my colleague’s lap. She puts her beak in to the plastic lid with water and drinks a little bit. Then she puts her head in colleague’s hands and falls asleep.

The hell, projected out of business and indifference, those ten long white houses with tinny barn door that Luke and my close relatives opened, has 4 less inhabitants.

Read the rest of this entry »

Otevřená záchrana XLVIII (červenec 2019)

Jedeme nočním lesem do nového domova. Tři kachny si povídají vzadu a jedna ztěžka dýchá a odpočívá na klíně mé kolegyně. Zobák pokládá do plastového víčka s vodou, trochu pije a pak si položí kolegyni hlavu do dlaně a usíná.

To peklo projektované z byznysu a lhostejnosti, ten dlouhý bílý dům s plechovými vraty, který jsme s Lukášem a našimi blízkými otevřeli, má o další čtyři obyvatele méně.

Read the rest of this entry »

Rescate abierto XLII (Junio 2018) & In memory Gari Allen

Rescatamos 4 gallinas. No morirán en una jaula o en un matadero. Las llevamos a sus nuevos hogares con gente bonita. Ahora podrán desplegar sus alas y correr libres. Tendrán sol en vez de luz artificial, aire fresco en vez de un ventilador. Las más débiles podrán esconderse de las más fuertes.

Read the rest of this entry »

Open rescue XLVII (May 2019) & In Memory Albert

This report contains six actions and 109 rescued animals altogether.

Read the rest of this entry »

Otevřená záchrana XLVII (květen 2019) & In Memory Albert

V této zprávě je šest akcí a celkem 109 zachráněných zvířat.

Read the rest of this entry »

Open rescue XLVI (November 2019)

This message contains three rescues at once. In the first one, we took twenthy hens, in the second one five and in the third one eighteen hof them. New rescuer joined us in two of these events. I asked her to write a few sentences. (MK)

Read the rest of this entry »

Otevřená záchrana XLVI (leden 2019)

V této zprávě jsou tři záchrany. V jedné jsme vzali 20, ve druhé 5 a ve třetí 18 slepic. Ve dvou akcích jsme měli novou záchranářku. Požádal jsem ji, aby napsala pár vět. (MK)

Read the rest of this entry »

Rescate abierto XLI (Mayo 2018)

Ya se olía un tremendo hedor desde hacía rato antes de llegar al destino. Pasamos por un agujero en la valla y fuimos hacia las instalaciones más cercanas. Cuando abrimos las puertas, el hedor y el aire cargado nos golpearon nuestras caras.

Entramos y nos caímos en algo que parecía un lecho, pero sólo era una película de heces y paja. Éste es el único espacio donde estas aves acuáticas podían vivir.

Read the rest of this entry »

Zpráva z domova (Anonym)

Jsme moc rádi, že nám do života vtrhly tyhle pometla…
Jak nudný byl život bez nich…
Jak zábavné a uklidňující je pozorovat jejich nový režim…
Jak inteligentní jsou…
Jak moc jim chutná domácí snídaně, oběd a večeře…
Jak moc je miluje pozorovat náš pětiměsíční syn…
Jak rychle se s námi skamarádily…
Jak radostné bývá ráno vstát a první běžet vypustit je na trávu a čerstvý vzduch…
Jak zajímavé je zjišťovat, co která má ráda a jakou má povahu…


Read the rest of this entry »

Open rescue XLV (October 2018) & In Memory Lola Veg

We saved 48 hens from suffering, crying and waiting for death. We saved them from a place made for trader’s profit that politicians protect and consumers pay for. We did not ask any of them. Why should we???

We’ve climbed the fence, opened the door and took the hens out of that place.

Now they are in new homes with people who make the world a better place for them. Now they can spread their wings and run free. They have sun instead of artificial light. Fresh air instead of a fan. Weaker ones can hide from the stronger ones.

It is not normal that animals are kept in such conditions and for such purposes. It is normal that we do not leave them there.

Read the rest of this entry »

Otevřená záchrana XLV (říjen 2018) & In Memory Lola Veg

Zachránili jsme 48 slepic z bídy, křiku a čekání na smrt. Z místa, z nějž profituje obchodník, chrání je politik a živí spotřebitel. Nikoho z nich jsme se neptali. Proč bychom měli? Přelezli jsme plot, otevřeli vrata a odvezli slepice pryč..

Jsou teď v nových domovech u lidí, kteří jim udělají lepší svět. Mohou roztáhnout křídla a běžet. Mají slunce místo umělého osvětlení. Čerstvý vzduch místo ventilátorů. Slabší mohou uniknout před silnějšími.

Není normální, že jsou v takových podmínkách a za takovým účelem vězněná zvířata. Že je v tom nenecháme, normální je.

Read the rest of this entry »

Open rescue XLIV (August 2018) & Institute of Anxious

We had to divide this rescue into two actions.

Girls from Institut úzkosti (Institute of Anxious) found new homes for twenty hens. So we went to take them. When I was taking the eleventh hen, our rescue guard was informing us, that the security guard at this area, begun his walk. We took the twelfth hen, locked the metal door of this hall, and climbed the fence to field, where we were waiting until the security is gone.

Read the rest of this entry »

Postel Institutu úzkosti s Michalem Kolesárem (květen 2018)

Postel Institutu úzkosti (IÚ) je skutečnou postelí o standardních rozměrech 40 x 200 x 180 cm s ložním prádlem a zachovalou matrací. Zatímco do jiných postelí se chodí spát, postel IÚ se stává scénou a platformou pro řečníka, performera nebo vypravěče. Poskytuje poležení pro ty, kteří jsou na úkor spánku ochotni sdílet s námi své poznatky, názory, představy a mluvit a halucinovat na hraně bdělosti a snění. Noční hosté nás mohou zavést do oblastí, kam bychom se sami nikdy nepodívali. Připraví našim tělům nástrahy, které budou překonávat bez následků a únavy v následujícím dni. Postel IÚ je věrným a houževnatým společníkem těch, kteří nemohou usnout nebo pracují, zatímco my spíme, nebo za tmy hledají svobodu pro ty, kteří uvízli(y) v soukolí systému. Neprověřuje pravdivost příběhů, sbírá utopické scénáře, sny a vize. Z důvěrně známého měkkého a intimního prostředí odpočinku a regenerativního snění se může rázem stát prostorem pro politický požadavek. Těm, kterým nabídne nocleh, umožní předat zkušenosti s některými podobami úzkosti nebo je rovnou zahánět. Těm, kteří poslouchají, pomůže společně přečkat část noci. Read the rest of this entry »