img11k

Rescate abierto XXX. (Noviembre 2016) & Support Lukáš Borlík

Seis gallinas fueron liberadas de sus jaulas de batería en una granja y llevadas a un nuevo hogar donde estarán seguras y en contacto con la hierba, el sol y el aire limpio.

Read the rest of this entry »

Open rescue XXXVII (November 2017) & Support Walter Bond

A rabbit mom gives birth eight times every year. She does not want to but she has to. Each time there will be 7-10 little rabbits. After 78-82 days they are declared mature nough for the slaughter and they will be killed.

We took one mom and her ten kids from such a place. We drove them to the safety. To people who won´t kill them.

Thanks to those who offered their homes.

Read the rest of this entry »

Otevřená záchrana XXXVII (listopad 2017) & Support Walter Bond

Králičí máma rodí ročně až 8x. Nechce, ale musí. Počet narozených králíčků je 7-10. Po 78-82 dnech je prohlásí za „jatečně zralé” a povraždí.

Z jednoho takového místa jsme vzali jednu mámu a 10 jejich dětí. Odvezli jsme je do bezpečí. K lidem, kteří je nezabijí.

Děkujeme těm, kdo poskytli domovy.

Read the rest of this entry »

Open rescue XXXVI (November 2017) & In the memory of Britches + 467

We rescued 25 hens. They will not die in the cage nor in the slaughterhouse. We took them to the transfer place and from there to their new homes.

Read the rest of this entry »

Otevřená záchrana XXXVI (listopad 2017) & vzpomínka na Britches + 467

Zachránili jsme 25 slepic. Nezemřou v kleci ani na jatkách. Odvezli jsme je na překládací místo a z něj do nových domovů.

Read the rest of this entry »

Open rescue XXXV (October 2017) & Support Lucy a Ethel

Rain and mud. I dropped Lukas and our anonymous friend close to poultry farm and I drove on to park at suitable place which was about three kilometers from there. After that I went to them.

The anonymous friend stayed out as a guard and we went for the hens. What could I writte? Over and over, still the same.

Read the rest of this entry »

Otevřená záchrana XXXV (říjen 2017) & Support Lucy a Ethel

Déšť a bláto. Vysadil jsem Lukáše a našeho anonymního přítele kousek u drůbežárny a jel zaparkovat asi tři kilometry na vhodné místo. Potom jsem šel za nimi.

Anonymní přítel zůstal na hlídce a my jsme šli pro slepice. Co mám napsat? Je to pořád stejné.

Read the rest of this entry »

Rescate abierto XXIX. (Septiembre 2016)

En septiembre de 2016 Cinco gallinas fueron liberadas de sus jaulas de batería en una granja y llevadas a un nuevo hogar donde estarán seguras y en contacto con la hierba, el sol y el aire limpio.


Read the rest of this entry »

Open rescue XXXIV (October 2017)

We were here three weeks ago. The shed we got in the last time was empty. We weren‘t able to enter the next one. At first there were problems with the opening, then we retreated because of a guards visitor and then again when he went for his rounds. We are back today but there is only few of us.

Read the rest of this entry »

Otevřená záchrana XXXIV (říjen 2017)

Byli jsme tady před třemi týdny. Hala, do které jsme se tehdy dostali, byla prázdná. Do další se nám nepodařilo proniknout. Nejdříve problémy s otevřením, potom jsme se stahovali kvůli návštěvě, kterou měl hlídač a potom ještě jednou, když šel na obchůzku. Dnes jsme zpátky, ale je nás málo.

Read the rest of this entry »

Zpravodaj ohz 13

Zpravodaj ohz ze září 2004. O Mášence, selátku, které po pár dnech na svobodě podlehlo nemoci. O tom, jak vypadaly velikonoční svátky slepic v ZD Drahanovice. O ekologické farmě v Žítkové a zvířatech, které se nám podařilo z toho hnusu zachránit.

Read the rest of this entry »

Bububu!

Impérium se rozhodlo natočit pokračování svého epického propadáku „Akce Fénix”. Žánrově stále nevybočuje z hranic sci-fi, komediální prvky střídají tragické v rychlém zmateném střihu a režisér je zřejmě zfetovaný.

Pro umocnění atmosféry a zdůraznění nebezpečnosti hlavních aktérů, jsem byl přidán i já. Pravděpodobně jako jeden z temné strany, jehož dotek proklíná.

Read the rest of this entry »

Open rescue XXXIII (July 2017)

My friend told me that she lives in a flat with a huge terrace and that she could give a home to a duck or a chicken as her flatmate. So we went out for one chick.

Read the rest of this entry »

Otevřená záchrana XXXIII (červenec 2017)

Kamarádka říkala, že má malý byt s velkou terasou a že by chtěla jako spolubydlící kachnu nebo kuře. Tak jsme se pro jedno kuře vypravili.

Read the rest of this entry »

Open rescue XXXII (July 2017) & Support Fermare Green Hill

It was a clear night. We slowly waded through the wet grass to the grounds. In twenty halls there were tens of thousands of imprisoned birds.

Read the rest of this entry »

Zpravodaj ohz 14

Zpravodaj ohz z ledna 2005. Konfrontace na kožešinové farmě ve Vítějevsi, koně v lesním průmyslu, něco málo o médiích, investigace z velkovýkrmny prasat, oslice Kristýnka a další.

Read the rest of this entry »