img11g

Open rescue XXVII (May 2016) & Support Martin Ignačák

Part of our reascue team got out of the car near the location. With bags and tools they disappear into dark.

I´m driving with a friend to park the car maybe 3 km away. Later on we slowly go back to the place where the rest of us is waiting. Two people on the night walk, hand in hand like a couple - less noticable then a group of four or five.

Watchmen go to their locations. When they give us go, we jump over the fence.

Read the rest of this entry »

Otevřená záchrana XXVII (květen 2016) & Support Martin Ignačák

Část záchranného týmu vysazujeme z auta v blízkosti objektu. S taškami a nářadím odcházejí do tmy.

S kamarádkou jedu zaparkovat asi tři kilometry. Potom se pomalu vracíme k místu, kde na nás čekají ostatní. Dva lidé na noční procházce, ruku v ruce jako milenecký pár, jsou méně nápadní než čtyři nebo pět.

Hlídky jdou na svá místa, a když se ohlásí, přelézáme plot.

Read the rest of this entry »

How are the rescued ducks doing

I got a message about ducks liberated during the XXVth rescue. What is their life like after two months and what it did to the guy who is caring for them. He had no previous duck experience. Just a space that he made into a home. I thank him and everyone else who gave homes. (MK)

Read the rest of this entry »

Materiální a finanční pomoc pro Martina I.

Pokud chcete pomoci veganovi v kriminále, který se snaží dostat ze systému veganské jídlo, tady je info, jak na to.

Read the rest of this entry »

Jak se mají zachráněné kachny

Dostal jsem zprávu o kachnách osvobozených při XXV. záchraně. Jaký je jejich život po dvou měsících a jak to zamávalo s chlapem, který se o ně teď stará. Neměl žádnou předchozí kachní zkušenost. Jen měl místo a udělal z něj domov. Děkuji jemu i všem ostatním, kteří dali domovy. (MK)

Read the rest of this entry »

Open rescue XXVI (March 2016) & Support Keith Mann

Few halls, gatehouse and old Škoda in front of it. Few halls and 180 000 pullets inside. So many crippled lives.

The night is dark and chilly. Sentry gives us a go. We follow the fence. Slowly, quietly.

Read the rest of this entry »

Otevřená záchrana XXVI (březen 2016) & Support Keith Mann

Několik hal, vrátnice a před ní stará škodovka. Několik hal a v nich 180 000 kuřic. Tolik zmrzačeného života.

Noc je tmavá a chladná. Hlídka nám hlásí zelenou. Jdeme podél plotu. Pomalu a tiše.

Read the rest of this entry »

Proč nedáme očkovat svou dceru vakcínou Infanrix Hexa ani žádnou jinou

V květnu 2015 byly naší dceři 2 měsíce. Podle očkovacího kalendáře měla dostat svou první dávku povinného očkování. Další ve 3, ve 4, potom v 15, 18, mezi 21-25 měsícem, mezi 5-6 rokem a mezi 10-11 rokem. Udělali jsme si analýzu argumentů svých, argumentů pro i proti.

Své odmítnutí intoxikovat / očkovat svou dceru jsme shrnuli do prohlášení, které jsme odevzdali pediatričce. Tady je.

Read the rest of this entry »

Açık Kurtarma Eylemi XXV. (Ocak 2016)

Soğuk bir gece bir çok toplama kampından birinin duvarından tırmandık. Duvarın arkasında bir mezbaha ve içinde hayvanların tutulduğu bir çok kapalı bölme var. Birkaç adım, kapıda azıcık zaman harcıyoruz ve işte o kapalı bölmelerden birinin içindeyiz: Leş gibi bir koku, kanatları kırık pislenmiş kuşlar; ölüler arasında yaşayanlar, yaşayanlar arasında ise ölüler. Keder, öfke ve çaresizlik hissi. Dördünü yanımıza alıyoruz. Diğerleri geride kalıyor. Dördü şu an güvende, çimler üzerinde koşacaklar, teniz havanın tadına varacaklar ve hiç kimse boğazlarını kesmeyecek onların.

Dört tanesini kurtardık, diğerleri orada kaldı.

Read the rest of this entry »

Open rescue XXV. (January 2016)

One chilly night we climbed over a wall of one of many concentration camps. It consists of a slaughterhouse and several sheds with animals. Few steps, little bit of time at the door and we are in one of those sheds. Stench, dirty birds with clipped wings, living among dead and dead among living. Grief, anger and despair. We take four of them with us, the rest stays behind. Four of them are safe, they will run on grass, enjoy fresh air and no one is going to cut their throats.

We saved four of them, the rest stays behind.

Read the rest of this entry »

Vegan v kriminále

To si k Vám někde přisedne Bretschneider nebo hned dva, dáte se do řeči a za chvíli máte život posraný jako obraz císaře pána. (1) Že doba se mění a s ní i fízlové? Akce Fénix Vás může přesvědčit o opaku. (2)

Read the rest of this entry »

Otevřená záchrana XXV (leden 2016)

Jedné mrazivé noci jsme přelezli zeď jednoho z mnoha koncentračních táborů. Jeho součástí jsou jatka a několik hal se zvířaty. Pár kroků, trochu času u dveří a jsme v jedné z hal.  Smrad, špinaví ptáci se zastřiženými křídly, živí mezi mrtvými a mrtví mezi živými. Smutek, vztek a zoufalství. Čtyři z nich bereme s sebou, ostatní zůstávají. Čtyři z nich jsou v bezpečí, budou běhat v trávě, užívat si čistý vzduch a nikdo jim nepodřízne krk.

Čtyřem jsme zachránili život, ostatní zůstávají.

Read the rest of this entry »

Open rescue XXIV. (January 2014)

We saved 8 battery hens lives. They are not going to die in a cage, neither in a slaughterhouse. We took them away to the temporary place and afterwards we brought them to their new home.

Now they can stretch their wings and can run. Instead of artificial lighting they can see the real sun. Fresh air instead of ventilators. Weakers can get away from strongers.

Read the rest of this entry »

Otevřená záchrana XXIV (leden 2014)

Zachránili jsme 8 slepic. Nezemřou v kleci ani na jatkách. Odvezli jsme je na překládací místo a z něj do nových domovů.

Teď mohou roztáhnout křídla a běžet. Mají slunce místo umělého osvětlení. Čerstvý vzduch místo ventilátorů. Slabší mohou uniknout před silnějšími.

Pošlete to dál.

Read the rest of this entry »

Záchrana 17 kuřat

Zpráva přišla anonymně mailem.

——————————————————————–

——————————————————————–

17 kuřat zachráněno z hrozných podmínek velkochovu - protože každý velkochov je hrozný. Po nějaké době se ukázalo, že se na čerstvý vzduch a zelenou trávu na zahradě nového domova dostalo asi půl slepiček a půl kohoutků.

Read the rest of this entry »

Otevřená záchrana XXIII (říjen 2012)

12 slepic zachráněných ze zbytečného trápení a násilného zabití. Byly převezeny do nového, bezpečného domova, kde budou v trávě, na slunci a čerstvém vzduchu. Budou moci roztáhnout křídla a běžet a slabší budou mít možnost uniknout silnějším. Pošlete to dál.

Read the rest of this entry »