img11a

Open rescue XXXVIII (December 2017)

Wet, dirty bedding and stench around the whole facility. The birds are screaming and are just as dirty and smelly as their living space. I hear Lukáš say that it is disgusting. I take out the camera to make few pictures and I look around that huge shed. It is brimming with unhappiness. So many animals have only this and then onto the slaughterhouse. And we have a home only for two of them.

Dead duck, another over there, one lying on her back breathing heavily, another one nearby.

Lukáš is opening the bag, I am catching ducks and putting them in. We close, leave and we will be back.

Plague and cholera to those who keep on feeding this. And not to forget, Merry Christmas.

Read the rest of this entry »

Otevřená záchrana XXXVIII (prosinec 2017)

Vlhká, špinavá podestýlka a smrad, který leží kolem celého areálu. Ptáci křičí a jsou stejně špinaví a stejně smrdí jako jejich životní prostor. Slyším Lukáše, jak říká, že je to hnus. Vytahuji foťák, abych udělal pár fotek a dívám se po té obrovské hale. Je tak narvaná neštěstím. Tolik zvířat má jenom tohle a pak jatka. A my máme domov jen pro dvě z nich.

Mrtvá kachna, támhle další, támhle jedna leží na zádech a ztěžka dýchá, kousek od ní další.

Lukáš otevírá tašku, já chytám kachny a dávám je dovnitř. Zavíráme, odcházíme, vrátíme se.

Mor a choleru na vás, kteří tohle živíte. A abych nezapomněl, šťastné a veselé.

Read the rest of this entry »

Lukáš Krása: Z fotbalového stadionu k otevřeným záchranám (Veganfest 2017)

V dubnu 2017 jsem vystoupil na veganfestu v Brně a nyní jsem se rozhodl uveřejnit psanou formu z téhle “přednášky”. Celému projevu původně předcházelo video, a jelikož v části textu reaguji na jeho obsah, zde se na něj můžete podívat.

Read the rest of this entry »

Zpravodaj ohz 12

Zpravodaj ohz z dubna 2004. Smrt v popelnici, rešerže tzv. brojlerových kuřat, přednáška “Mléko je vražda” z prvního ročníku Vegetariánského dne, něco o křesťanství, něco o prasatech, něco o Covance apod. V tomto Zpravodaji jsme také oznámili ukončení propagace vegetariántsví, kdy jsem řekl, že ohz bude buď se mnou bez propagace vegetariánství nebo bude propagovat vegetariánství, ale já končím.

Read the rest of this entry »

Rescate abierto XXX. (Noviembre 2016) & Support Lukáš Borlík

Seis gallinas fueron liberadas de sus jaulas de batería en una granja y llevadas a un nuevo hogar donde estarán seguras y en contacto con la hierba, el sol y el aire limpio.

Read the rest of this entry »

Open rescue XXXVII (November 2017) & Support Walter Bond

A rabbit mom gives birth eight times every year. She does not want to but she has to. Each time there will be 7-10 little rabbits. After 78-82 days they are declared mature nough for the slaughter and they will be killed.

We took one mom and her ten kids from such a place. We drove them to the safety. To people who won´t kill them.

Thanks to those who offered their homes.

Read the rest of this entry »

Otevřená záchrana XXXVII (listopad 2017) & Support Walter Bond

Králičí máma rodí ročně až 8x. Nechce, ale musí. Počet narozených králíčků je 7-10. Po 78-82 dnech je prohlásí za „jatečně zralé” a povraždí.

Z jednoho takového místa jsme vzali jednu mámu a 10 jejich dětí. Odvezli jsme je do bezpečí. K lidem, kteří je nezabijí.

Děkujeme těm, kdo poskytli domovy.

Read the rest of this entry »

Open rescue XXXVI (November 2017) & In the memory of Britches + 467

We rescued 25 hens. They will not die in the cage nor in the slaughterhouse. We took them to the transfer place and from there to their new homes.

Read the rest of this entry »

Otevřená záchrana XXXVI (listopad 2017) & vzpomínka na Britches + 467

Zachránili jsme 25 slepic. Nezemřou v kleci ani na jatkách. Odvezli jsme je na překládací místo a z něj do nových domovů.

Read the rest of this entry »

Open rescue XXXV (October 2017) & Support Lucy a Ethel

Rain and mud. I dropped Lukas and our anonymous friend close to poultry farm and I drove on to park at suitable place which was about three kilometers from there. After that I went to them.

The anonymous friend stayed out as a guard and we went for the hens. What could I writte? Over and over, still the same.

Read the rest of this entry »

Otevřená záchrana XXXV (říjen 2017) & Support Lucy a Ethel

Déšť a bláto. Vysadil jsem Lukáše a našeho anonymního přítele kousek u drůbežárny a jel zaparkovat asi tři kilometry na vhodné místo. Potom jsem šel za nimi.

Anonymní přítel zůstal na hlídce a my jsme šli pro slepice. Co mám napsat? Je to pořád stejné.

Read the rest of this entry »

Rescate abierto XXIX. (Septiembre 2016)

En septiembre de 2016 Cinco gallinas fueron liberadas de sus jaulas de batería en una granja y llevadas a un nuevo hogar donde estarán seguras y en contacto con la hierba, el sol y el aire limpio.


Read the rest of this entry »

Open rescue XXXIV (October 2017)

We were here three weeks ago. The shed we got in the last time was empty. We weren‘t able to enter the next one. At first there were problems with the opening, then we retreated because of a guards visitor and then again when he went for his rounds. We are back today but there is only few of us.

Read the rest of this entry »

Otevřená záchrana XXXIV (říjen 2017)

Byli jsme tady před třemi týdny. Hala, do které jsme se tehdy dostali, byla prázdná. Do další se nám nepodařilo proniknout. Nejdříve problémy s otevřením, potom jsme se stahovali kvůli návštěvě, kterou měl hlídač a potom ještě jednou, když šel na obchůzku. Dnes jsme zpátky, ale je nás málo.

Read the rest of this entry »

Zpravodaj ohz 13

Zpravodaj ohz ze září 2004. O Mášence, selátku, které po pár dnech na svobodě podlehlo nemoci. O tom, jak vypadaly velikonoční svátky slepic v ZD Drahanovice. O ekologické farmě v Žítkové a zvířatech, které se nám podařilo z toho hnusu zachránit.

Read the rest of this entry »

Bububu!

Impérium se rozhodlo natočit pokračování svého epického propadáku „Akce Fénix”. Žánrově stále nevybočuje z hranic sci-fi, komediální prvky střídají tragické v rychlém zmateném střihu a režisér je zřejmě zfetovaný.

Pro umocnění atmosféry a zdůraznění nebezpečnosti hlavních aktérů, jsem byl přidán i já. Pravděpodobně jako jeden z temné strany, jehož dotek proklíná.

Read the rest of this entry »