img11j
49 views

Açık Kurtarma Eylemi XXV. (Ocak 2016)

Soğuk bir gece bir çok toplama kampından birinin duvarından tırmandık. Duvarın arkasında bir mezbaha ve içinde hayvanların tutulduğu bir çok kapalı bölme var. Birkaç adım, kapıda azıcık zaman harcıyoruz ve işte o kapalı bölmelerden birinin içindeyiz: Leş gibi bir koku, kanatları kırık pislenmiş kuşlar; ölüler arasında yaşayanlar, yaşayanlar arasında ise ölüler. Keder, öfke ve çaresizlik hissi. Dördünü yanımıza alıyoruz. Diğerleri geride kalıyor. Dördü şu an güvende, çimler üzerinde koşacaklar, teniz havanın tadına varacaklar ve hiç kimse boğazlarını kesmeyecek onların.

Dört tanesini kurtardık, diğerleri orada kaldı.

Read the rest of this entry »

Share/Save/Bookmark

182 views

Open rescue XXV. (January 2016)

One chilly night we climbed over a wall of one of many concentration camps. It consists of a slaughterhouse and several sheds with animals. Few steps, little bit of time at the door and we are in one of those sheds. Stench, dirty birds with clipped wings, living among dead and dead among living. Grief, anger and despair. We take four of them with us, the rest stays behind. Four of them are safe, they will run on grass, enjoy fresh air and no one is going to cut their throats.

We saved four of them, the rest stays behind.

Read the rest of this entry »

Share/Save/Bookmark

321 views

Vegan v kriminále

To si k Vám někde přisedne Bretschneider nebo hned dva, dáte se do řeči a za chvíli máte život posraný jako obraz císaře pána. (1) Že doba se mění a s ní i fízlové? Akce Fénix Vás může přesvědčit o opaku. (2)

Read the rest of this entry »

Share/Save/Bookmark

1,466 views

Otevřená záchrana XXV (leden 2016)

Jedné mrazivé noci jsme přelezli zeď jednoho z mnoha koncentračních táborů. Jeho součástí jsou jatka a několik hal se zvířaty. Pár kroků, trochu času u dveří a jsme v jedné z hal.  Smrad, špinaví ptáci se zastřiženými křídly, živí mezi mrtvými a mrtví mezi živými. Smutek, vztek a zoufalství. Čtyři z nich bereme s sebou, ostatní zůstávají. Čtyři z nich jsou v bezpečí, budou běhat v trávě, užívat si čistý vzduch a nikdo jim nepodřízne krk.

Čtyřem jsme zachránili život, ostatní zůstávají.

Read the rest of this entry »

Share/Save/Bookmark

5,624 views

Open rescue XXIV. (January 2014)

We saved 8 battery hens lives. They are not going to die in a cage, neither in a slaughterhouse. We took them away to the temporary place and afterwards we brought them to their new home.

Now they can stretch their wings and can run. Instead of artificial lighting they can see the real sun. Fresh air instead of ventilators. Weakers can get away from strongers.

Read the rest of this entry »

Share/Save/Bookmark

3,268 views

Otevřená záchrana XXIV (leden 2014)

Zachránili jsme 8 slepic. Nezemřou v kleci ani na jatkách. Odvezli jsme je na překládací místo a z něj do nových domovů.

Teď mohou roztáhnout křídla a běžet. Mají slunce místo umělého osvětlení. Čerstvý vzduch místo ventilátorů. Slabší mohou uniknout před silnějšími.

Pošlete to dál.

Read the rest of this entry »

Share/Save/Bookmark

2,074 views

Záchrana 17 kuřat

Zpráva přišla anonymně mailem.

——————————————————————–

——————————————————————–

17 kuřat zachráněno z hrozných podmínek velkochovu - protože každý velkochov je hrozný. Po nějaké době se ukázalo, že se na čerstvý vzduch a zelenou trávu na zahradě nového domova dostalo asi půl slepiček a půl kohoutků.

Read the rest of this entry »

Share/Save/Bookmark

3,668 views

Otevřená záchrana XXIII (říjen 2012)

12 slepic zachráněných ze zbytečného trápení a násilného zabití. Byly převezeny do nového, bezpečného domova, kde budou v trávě, na slunci a čerstvém vzduchu. Budou moci roztáhnout křídla a běžet a slabší budou mít možnost uniknout silnějším. Pošlete to dál.

Read the rest of this entry »

Share/Save/Bookmark

2,146 views

Rescate abierto XXIII (Octubre de 2012)

12 gallinas fueron rescatados de un sufrimiento innecesario y una muerteviolenta. Fueron transportadas a un nuevo hogar, donde seguramente van a vivir en la hierba, al sol y al aire fresco. Serán capaces de extender sus alas y correr, y los más débiles tendrán la posibilidad de escapar de los más fuertes.

Read the rest of this entry »

Share/Save/Bookmark

4,180 views

Open rescue XXIII (October 2012)

12 hens were rescued from unneccessary suffering and violent killing. They were transported to a new, safe home where they will live in the grass, sun and fresh air. They will be able to spread their wings and run, and the weaker ones will have the possibility to escape the stronger ones. Send it further.

Read the rest of this entry »

Share/Save/Bookmark

2,453 views

Benefiční koncerty v 8 městech (7. - 9.6. 2012)

Kolektiv MamaMrdaMaso připravil serii benefičních koncertů:

Čtvrtek 7.6.
Olomouc, Galerie U Mloka
Blum nám poví jak je to s tuzemskou ochranou zvířat, Martin počte své zvířecí bajky, ryba vřesu zarapuje a in bona fide zahrají zvířecí rock, který skládal mluvící pes.

Pátek 8.6.
Napajedla, For the animals fest, bar Malina
zahrajou Under the Surface, Nervus Vagus, Dukes of Vattenhal,
Vas Szuszanne, Smích Hyen, Flowers for Whores
Praha, 007
zahrajou Thou (us), Ressurections, Hexis (dk).
Ostrava, Plan B
zahrajou I love 69 popgejů, Tehanu, Einzpastordan plus Osvaldova přednáška.
Kolín, Loď
zahrajou Cocoon, Kontroll ad. info přibude
Brno, Boro (?)
zahraje UNNA ad. info přibude

Sobota 9.6.
Opava, Jam
zahrajou Illegal illusion, Social Party, The Pure Cityzen,
Underground Theatre ad. info přibude
Rožnov, Vrah
Distax (crust - Poprad-Svit)

Read the rest of this entry »

Share/Save/Bookmark

2,790 views

Premiéra “Raid on Reykjavik Reloaded” (Praha - 26.03.2012)

Raid on Reykjavik Reloaded je nový film o jedné z největších sabotáží na poli osvobození zvířat v dějinách, potopení poloviny islandské velrybářské flotily. Zabývá se její přípravou a provedením, ale i následky a lovem velryb jako takovým. Jeho anglický název odkazuje na povídku Roda Coronada, jednoho ze sabotérů, která celým filmem provádí.

Read the rest of this entry »

Share/Save/Bookmark

2,383 views

Ber slepici a běž! (VeganFest Brno - 26. 2. 2012)

Od 15.00 do 18.00 v brněnském Kupé.

www.veganfest.cz

Na Facebooku a na YouTube.

Festival je bez sponzorů, nevýdělečný a je postaven čistě na dobrovolnické bázi. Lidé (Kolektiv pro zvířata, infoshop Pelech a Kulturní Kolektiv), kteří jej pořádají, se již několik let ve svém volném čase zabývají propagací tohoto zdravého a etického životního stylu společně s osvětou o ochraně zvířat.

Share/Save/Bookmark

2,637 views

Coge una gallina y corre (Madrid - 10.12.2011)

Principios y práctica de la liberación animal.

Read the rest of this entry »

Share/Save/Bookmark

3,436 views

Otevřená záchrana XXII (říjen 2011)

15 slepic zachráněných ze zbytečného trápení a násilného zabití. Byly převezeny do nového, bezpečného domova, kde budou v trávě, na slunci a čerstvém vzduchu. Budou moci roztáhnout křídla a běžet a slabší budou mít možnost uniknout silnějším. Pošlete to dál.

Read the rest of this entry »

Share/Save/Bookmark

4,870 views

Open rescue XXII (October 2011)

15 hens were rescued from unneccessary suffering and violent killing. They were transported to a new, safe home where they will live in the grass, sun and fresh air. They will be able to spread their wings and run, and the weaker ones will have the possibility to escape the stronger ones. Send it further.

Read the rest of this entry »

Share/Save/Bookmark