img11c

Zpráva z domova (Anonym)

Jsme moc rádi, že nám do života vtrhly tyhle pometla…
Jak nudný byl život bez nich…
Jak zábavné a uklidňující je pozorovat jejich nový režim…
Jak inteligentní jsou…
Jak moc jim chutná domácí snídaně, oběd a večeře…
Jak moc je miluje pozorovat náš pětiměsíční syn…
Jak rychle se s námi skamarádily…
Jak radostné bývá ráno vstát a první běžet vypustit je na trávu a čerstvý vzduch…
Jak zajímavé je zjišťovat, co která má ráda a jakou má povahu…


Read the rest of this entry »

Open rescue XLV (October 2018) & In Memory Lola Veg

We saved 48 hens from suffering, crying and waiting for death. We saved them from a place made for trader’s profit that politicians protect and consumers pay for. We did not ask any of them. Why should we???

We’ve climbed the fence, opened the door and took the hens out of that place.

Now they are in new homes with people who make the world a better place for them. Now they can spread their wings and run free. They have sun instead of artificial light. Fresh air instead of a fan. Weaker ones can hide from the stronger ones.

It is not normal that animals are kept in such conditions and for such purposes. It is normal that we do not leave them there.

Read the rest of this entry »

Otevřená záchrana XLV (říjen 2018) & In Memory Lola Veg

Zachránili jsme 48 slepic z bídy, křiku a čekání na smrt. Z místa, z nějž profituje obchodník, chrání je politik a živí spotřebitel. Nikoho z nich jsme se neptali. Proč bychom měli? Přelezli jsme plot, otevřeli vrata a odvezli slepice pryč..

Jsou teď v nových domovech u lidí, kteří jim udělají lepší svět. Mohou roztáhnout křídla a běžet. Mají slunce místo umělého osvětlení. Čerstvý vzduch místo ventilátorů. Slabší mohou uniknout před silnějšími.

Není normální, že jsou v takových podmínkách a za takovým účelem vězněná zvířata. Že je v tom nenecháme, normální je.

Read the rest of this entry »

Open rescue XLIV (August 2018) & Institute of Anxious

We had to divide this rescue into two actions.

Girls from Institut úzkosti (Institute of Anxious) found new homes for twenty hens. So we went to take them. When I was taking the eleventh hen, our rescue guard was informing us, that the security guard at this area, begun his walk. We took the twelfth hen, locked the metal door of this hall, and climbed the fence to field, where we were waiting until the security is gone.

Read the rest of this entry »

Postel Institutu úzkosti s Michalem Kolesárem (květen 2018)

Postel Institutu úzkosti (IÚ) je skutečnou postelí o standardních rozměrech 40 x 200 x 180 cm s ložním prádlem a zachovalou matrací. Zatímco do jiných postelí se chodí spát, postel IÚ se stává scénou a platformou pro řečníka, performera nebo vypravěče. Poskytuje poležení pro ty, kteří jsou na úkor spánku ochotni sdílet s námi své poznatky, názory, představy a mluvit a halucinovat na hraně bdělosti a snění. Noční hosté nás mohou zavést do oblastí, kam bychom se sami nikdy nepodívali. Připraví našim tělům nástrahy, které budou překonávat bez následků a únavy v následujícím dni. Postel IÚ je věrným a houževnatým společníkem těch, kteří nemohou usnout nebo pracují, zatímco my spíme, nebo za tmy hledají svobodu pro ty, kteří uvízli(y) v soukolí systému. Neprověřuje pravdivost příběhů, sbírá utopické scénáře, sny a vize. Z důvěrně známého měkkého a intimního prostředí odpočinku a regenerativního snění se může rázem stát prostorem pro politický požadavek. Těm, kterým nabídne nocleh, umožní předat zkušenosti s některými podobami úzkosti nebo je rovnou zahánět. Těm, kteří poslouchají, pomůže společně přečkat část noci. Read the rest of this entry »

Otevřená záchrana XLIV (srpen 2018) & Institut úzkosti

Tuhle záchranu jsme museli rozdělit do dvou akcí.

Holky z Institutu úzkosti sehnaly domov pro dvacet slepic. Tak jsme pro ně šli.. Když jsem bral jedenáctou slepici z etáže, zahlásila hlídka, že strážný vyrazil na obchůzku. Vzali jsme ještě dvanáctou, zamkli za sebou plechové dveře haly a přelezli plot na pole, kde jsme schovaní čekali až strážný přejde.

Read the rest of this entry »

Rescate abierto XL (Abril 2018) & & Apoyo a Sven van Hasselt

Hemos rescatado a 12 gallinas las cuales no morirán en una jaula o en un matadero. Ahora van a estar en hogares a cargo de personas bondadosas donde podrán desplegar sus alas y correr libremente. Han estado tomando el sol en lugar de un ventilador.

Read the rest of this entry »

Open rescue XLIII (June 2018) & Support to those in masks

We were here few days ago. We saw a motherfucker in overall screaming ať the sows and we saw that same motherfucker throwing squaling piglet into a friend`s car trunk and his friend leaving with him as fast as he could. We saw sows waiting for their first birth and sows laying in cages with piglets running around. We saw dead little rearing pig being nibbled by others and then we realized that he’s not dead because he raised his head and look at them.

Read the rest of this entry »

Poslední veřejný workshop: Ber slepici a běž. (VeganFest Brno 2018)

Jsem přesvědčený, že hnutí za osvobození zvířat by bylo mnohem dále, pokud by šlo cestou osvobození zvířat a jsem přesvědčený, že pokud hnutí za osvobození zvířat nebude součástí hnutí za osvobození života, ať již to bude slepice, konvalinka, člověk, mlha na blatech nebo voda v podzemí, tak bude dýchavičné a belhavé.

Otevřená záchrana XLIII (červen 2018) & Podpora těm v maskách

Byli jsme tady před pár dny. Viděli jsme zmrda v montérkách, jak řve na prasnice a viděli jsme toho samého zmrda, jak háže kvičící sele kamarádovi do kufru auta a ten s ním rychle jede pryč. Viděli jsme prasničky čekající na první porod i prasnice ležící v kleci a kolem nich pobíhající selata. Viděli jsme mrtvého běhounka, kterého okusovali jiní běhounci, a pak jsme uviděli, že není mrtvý, protože zvedl hlavu a podíval se na ně.

Read the rest of this entry »

Open rescue XLII (June 2018) & In memory Gari Allen

We rescued 4 hens. They will not die in a cage or a slaughterhouse. We took them to kind people to their new homes. Now they can spread their wings and run free. They have sun insted of artificial light. Fresh air instead of a fan. Weaker ones can hide from the stronger ones.

Read the rest of this entry »

Otevřená záchrana XLII (červen 2018) & In memory Gari Allen

Zachránili jsme 4 slepice. Nezemřou v kleci ani na jatkách. Odvezli jsme je k laskavým lidem do nových domovů . Teď mohou roztáhnout křídla a běžet. Mají slunce místo umělého osvětlení. Čerstvý vzduch místo ventilátorů. Slabší mohou uniknout před silnějšími.

Read the rest of this entry »

Rescate abierto XXXIX (Febrero 2018)

Hemos rescatado a 8 gallinas. No van a morir en jaulas o en el matadero. Las llevamos a sus nuevas casas, a bellas personas que las cuidarán y nunca las harán daño. A todas esas personas que las permiten correr en el cesped, remover la tierra, darse un baño de polvo, calentarse bajo el sol, agitar la nieve con sus alas.

Read the rest of this entry »

Zpráva z domova (Anonym)

Dostali jsme zprávu o kachnách zachráněných v květnu 2018. Záchrana zde. Díky za domov.

Read the rest of this entry »

Rescate abierto XXXVII (Noviembre 2017) & Apoyo a Walter Bond

Una madre conejo dará a luz ocho veces al año. Ella no quiere, pero tiene que hacerlo. Cada vez habrá entre 7 y 10 crías. Después de unos 80 días, son declarados maduros para la matanza y serán asesinados.

Cogimos a una madre y a sus diez hijos de ese lugar. Los llevamos hacia la seguridad, con gente que no los matará.

Read the rest of this entry »

Open rescue XLI (May 2018)

We smell terrible stench for a long time before we arrive at the spot. We scrape through by hole in the fence and continue towards the nearest building. When we open the doors the stench and heady air almost strike us across the face.

We are coming in and fall through and glide on something what should be a litter but its only a film from faeces and straw. This is the only living space for these water birds!

Read the rest of this entry »