img11a

Open rescue XXIX (September 2016)

My name is Lukáš Krása and I decided to switch to direct actions (rescue). In following text, I will briefly describe my reasons and direct rescue process.


Read the rest of this entry »

Otevřená záchrana XXIX (září 2016)

Jmenuju se Lukáš Krása a přecházím k otevřeným záchranám. V následujícím textu Vám stručně popíšu své důvody a průběh akce.


Read the rest of this entry »

Žádost sestry Martina Ignačáka

Rodině Martina Ignačáka se podařilo sehnat 100 000 Kč na kauci. Teď se snaží sehnat nějaké organizace, které by jim pomohli se za Martina zaručit. Přečtěte si stanovisko Českého helsinského výboru k propuštění Martina I. ( zde ) Přečtěte si osobní vzpomínku novináře Markusa Pape. ( zde ) Přečtěte si a srovnejte si, co se psalo o akci Fénix, když začala a co z těch sraček zbylo dnes.

Martin I. je PR vězeň. Mává se kolem něj slovem terorismus a skutečný terorismus, státní i nestátní, při kterém jsou roztrhaná těla, pláč pozůstalých a strach z pokračování je tím zlehčován.

Přidávám mail od Martinovi sestry.

Read the rest of this entry »

Open rescue XXVIII (July 2016) & Support Osman Evcan

A cold night, rain and thundering far away. Totally wet sitting nearby the enclosure and waiting until the patrol comes.

It’s safe. We can go.

We know this place, so the rescue is done quickly.

We have took four chickens and going away. Four chickens whose world was changed in a few minutes.
Read the rest of this entry »

Otevřená záchrana XXVIII (červenec 2016) & Support Osman Evcan

Chladná noc, déšť a vzdálené hřmění. Sedíme u plotu promoklí na kost a čekáme, až se nám zahlásí hlídka.

Čisto. Můžeme jít.

Tenhle objekt známe. Záchrana by měla být hotová za pár minut.

Bereme čtyři slepice a odcházíme pryč. Čtyři slepice, kterým jsme za pár minut změnili svět. Read the rest of this entry »

Martinův nový bankovní kontakt

Martin Ignačák má nyní svůj ůčet v Pankrácké věznici. Paníze mu tedy můžete zasílat přímo. Z těchto prostředků si může nakoupit 1x týdně v kantýně zeleninu, ovoce, pečivo, tabák atd. Read the rest of this entry »

Rescate abierto XXVII (mayo 2016) & apoyo a Martin Ignacak

Bajamos del auto a una parte del equipo de rescate cerca del edificio. Con bolsas e instrumentos se perdieron en la oscuridad.

Con una amiga llevamos el auto a estacionar a unos tres kilómetros. Después, regresamos al lugar lentamente; allí nos esperan los demás. Una pareja de paseo nocturno, tomados de la mano como dos amantes… somos menos notables que un grupo de cuatro o cinco.

Las patrullas se ubican en su lugar y cuando nos dan el visto bueno, saltamos la cerca.

Read the rest of this entry »

Open rescue XXVII (May 2016) & Support Martin Ignačák

Part of our reascue team got out of the car near the location. With bags and tools they disappear into dark.

I´m driving with a friend to park the car maybe 3 km away. Later on we slowly go back to the place where the rest of us is waiting. Two people on the night walk, hand in hand like a couple - less noticable then a group of four or five.

Watchmen go to their locations. When they give us go, we jump over the fence.

Read the rest of this entry »

Otevřená záchrana XXVII (květen 2016) & Support Martin Ignačák

Část záchranného týmu vysazujeme z auta v blízkosti objektu. S taškami a nářadím odcházejí do tmy.

S kamarádkou jedu zaparkovat asi tři kilometry. Potom se pomalu vracíme k místu, kde na nás čekají ostatní. Dva lidé na noční procházce, ruku v ruce jako milenecký pár, jsou méně nápadní než čtyři nebo pět.

Hlídky jdou na svá místa, a když se ohlásí, přelézáme plot.

Read the rest of this entry »

How are the rescued ducks doing

I got a message about ducks liberated during the XXVth rescue. What is their life like after two months and what it did to the guy who is caring for them. He had no previous duck experience. Just a space that he made into a home. I thank him and everyone else who gave homes. (MK)

Read the rest of this entry »

Materiální a finanční pomoc pro Martina I.

Pokud chcete pomoci veganovi v kriminále, který se snaží dostat ze systému veganské jídlo, tady je info, jak na to.

Read the rest of this entry »

Jak se mají zachráněné kachny

Dostal jsem zprávu o kachnách osvobozených při XXV. záchraně. Jaký je jejich život po dvou měsících a jak to zamávalo s chlapem, který se o ně teď stará. Neměl žádnou předchozí kachní zkušenost. Jen měl místo a udělal z něj domov. Děkuji jemu i všem ostatním, kteří dali domovy. (MK)

Read the rest of this entry »

Open rescue XXVI (March 2016) & Support Keith Mann

Few halls, gatehouse and old Škoda in front of it. Few halls and 180 000 pullets inside. So many crippled lives.

The night is dark and chilly. Sentry gives us a go. We follow the fence. Slowly, quietly.

Read the rest of this entry »

Otevřená záchrana XXVI (březen 2016) & Support Keith Mann

Několik hal, vrátnice a před ní stará škodovka. Několik hal a v nich 180 000 kuřic. Tolik zmrzačeného života.

Noc je tmavá a chladná. Hlídka nám hlásí zelenou. Jdeme podél plotu. Pomalu a tiše.

Read the rest of this entry »

Proč nedáme očkovat svou dceru vakcínou Infanrix Hexa ani žádnou jinou

V květnu 2015 byly naší dceři 2 měsíce. Podle očkovacího kalendáře měla dostat svou první dávku povinného očkování. Další ve 3, ve 4, potom v 15, 18, mezi 21-25 měsícem, mezi 5-6 rokem a mezi 10-11 rokem. Udělali jsme si analýzu argumentů svých, argumentů pro i proti.

Své odmítnutí intoxikovat / očkovat svou dceru jsme shrnuli do prohlášení, které jsme odevzdali pediatričce. Tady je.

Read the rest of this entry »

Açık Kurtarma Eylemi XXV. (Ocak 2016)

Soğuk bir gece bir çok toplama kampından birinin duvarından tırmandık. Duvarın arkasında bir mezbaha ve içinde hayvanların tutulduğu bir çok kapalı bölme var. Birkaç adım, kapıda azıcık zaman harcıyoruz ve işte o kapalı bölmelerden birinin içindeyiz: Leş gibi bir koku, kanatları kırık pislenmiş kuşlar; ölüler arasında yaşayanlar, yaşayanlar arasında ise ölüler. Keder, öfke ve çaresizlik hissi. Dördünü yanımıza alıyoruz. Diğerleri geride kalıyor. Dördü şu an güvende, çimler üzerinde koşacaklar, teniz havanın tadına varacaklar ve hiç kimse boğazlarını kesmeyecek onların.

Dört tanesini kurtardık, diğerleri orada kaldı.

Read the rest of this entry »