Jen tak

Vím, že mnohem více toho nevím než vím. Tak stavět cokoli na tom, co vím, je vratké a bláznivé. Zvláště, když to, co nevím, má větší pravděpodobnost, že o mě rozhoduje. Jak snadno domyslet už z nepoměru mezi nevím a vím. Nevím je moře a vím je v moři ryba.

Mohu se ptát bez jistoty správné otázky. Jako stařena nad hrobem i jako dítě v hrobě. Ani nevím, jestli to umím jinak. Co když je život zbytečná námaha? Zbytečné žraní, spaní, drbání, sraní? Nula pojde od nuly arogantně a s různými poruchami. (Hle, našel jsem člověka?)


Stál jsem u klece, kde ležela prasečí máma, z které věda, byznys a ještě cosi udělalo bílou hromadu masa. Jenom ležela a dívala se na mě. Prasečí děti většinou spaly nebo se kojily. Dvě mrtvé už vypadly z výroby vepřového.


Odhad biologického potenciálu produkce živě narozených selat za rok, 40 ks, se nám zatím daří využívat jen z jedné poloviny. Např. za r. 2000 činil počet dochovaných selat na jednu prasnici v ČR 17,8 a úhyn během odchovu 9,6 %, což prostým součtem dává necelých 20 selat živě narozených na prasnici v uvedeném roce.

Jestliže chceme v chovu překročit úroveň 20 dochovaných selat za rok na prasnici, pak musíme organizovat výrobu tak, aby se “spotřeba” krmných dnů prasnic na jedno sele pohybovala pod hranicí 18 dnů.

Některé projekty ve Francii počítají do budoucna dokonce s možností dochovu 30 selat na prasnici za rok. Pro takový výsledek je zapotřebí, aby se na vrh narodilo 14 selat, živě 13, dochovalo se 12, porodnost byla 2,5 vrhů/rok a délka mezidobí byla kolem 146 dnů.

Doc.Ing. Josef Čeřovský,DrSc., VÚŽV Praha - Uhříněves: Vyšší produkce selat na prasnici je krok správným směrem https://www.naschov.cz/vyssi-produkce-selat-na-prasnici-je-krok-spravnym-smerem/


Lehl jsem si do trávy kousek od prasečáku. Díval jsem se na hvězdy. Všechno vypadalo tak v míru. Vzpomněl jsem si na verš z Ferlinghettiho: Svět je báječné místo k životu, pokud vám nevadí, že..

This entry was posted on Čtvrtek, Říjen 28th, 2021 at 14.20 and is filed under empatie, eseje. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.