Archive for the ‘ze života zvířat’ Category


Prasata

V přirozeném prostředí se prasata sdružují do rychle se pohybujících stád (v ohrožení jsou schopna fofrovat až 50km/h) v počtu deseti až třiceti životů s jasnou hierarchií. V místech s nadbytkem potravy může být skupina větší. Složení skupiny se v průběhu roku mění. Na podzim prasnice s mladými odcházejí od kanců, v době pohlavní chuti se obě skupiny dávají dohromady a asi měsíc po začátku těhotenství se prasnice oddělují a začínají si připravovat doupě. V těžko přístupných místech, v zemi vystlané listím, větvičkami a suchou trávou. V průmyslovém držení jsou prasnice zasunuty do kovových klecí, jen o málo větších než jsou samy, mohou sedět, ležet, stát, to je vše. Na studeném betonu, z části doplněném roštovou podlahou, kterou mají propadávat výkaly.

(dále…)

O smrti v bezvědomí

Dveřmi, které byly naproti těm, u kterých jsem stál, přiváděli právě červeného vypaseného vola. Táhli ho dva lidé. Ještě ho ani nedostali dovnitř, a tu jsem spatřil, jak mu jeden řezník napřáhl nad šíjí nůž a jak ho zarazil. Vůl, jako by mu podrazili najednou všecky čtyři nohy, svalil se na břicho, převalil se rychle na bok a tloukl nohama a celým zadkem. Hned tu byl řezník, který se vrhl býkovi na předek ze strany, kam býk nohama netloukl, uchopil ho za nohy, přitlačil mu hlavu k zemi a druhý řezník mu podřízl nožem hrdlo, z pod hlavy se řinula černočervená krev a umazaný chlapec podchytil její proud do plechové nádoby.

(dále…)

Telecí na samotě (v období mlezivovém)

„Porod je třeba považovat za sklizeň v zootechnické praxi,“ uvedl doc. MVDr. Antonín Vinkler, CSc., na semináři v jihočeské Dříteni.

(dále…)

„Přirozený chov“

Často se mluví o přirozeném chovu zvířat, ale nic takového jako přirozený chov neexistuje prostě proto, že žádné zvíře nemá své určení v rukou člověka. Přirozený chov zvířat je mýtus. Jediné, čeho lze dosáhnout, je držení v přirozených podmínkách.

(dále…)

Domestikace kura

Není zcela jisté, kdy a kde došlo k první domestikaci kura domácího, respektive jeho vývojových předků - divokých kurů hřebenatých (Největším podílem je zřejmě zastoupen kur bankivský.) Možná před 6-8 000 lety, ale možná již o 2 000 let dříve v jihovýchodní Asii.

(dále…)