Rozhovor pro časopis Acción Vegana (Španělsko)

Jaké je hnutí na ochranu zvířat v ČR?

Z velké části uzavřelo kompromisy a spolupracuje s obhajobou zneužívání zvířat a zdůvodňuje to strategií. Je zkrocené a welfare. Plné frází. Zaměřené více na popularitu a méně na obsah.

Pokud se týká přímých akcí, nejvíce se toho děje v oblasti nošení triček ALF a řečnění na koncertech a internetových diskuzích.

Především, podle mého názoru, schází uvědomění si toho, že ve společnosti, která má etické normy nastavené podle pravidel trhu a zvířata vnímá jako svůj majetek, musí být ochrana zvířat jak praktický odboj, tak i politický boj.

Nemluvím o peticích, lobování u mocných apod. To vede k rozmělnění síly a dříve či později zkorumpuje a změní na bezmocnou každou myšlenku. Ochrana zvířat není šachová partie a zvířata nejsou figurky. Je to boj o život. Ztratíme-li toto vědomí, bude to jen názor proti názoru. Stejně tak nejsou šachové figurky ani lidé, k nimž se obracíme.

Věřím, že to, co může vést k lepšímu je politická práce ve smyslu vytváření silných sociálních nebo politických hnutí, které nebudou hrát podle pravidel, ve kterých je život pracovní tábor, tržnice a jatka.

Jak jsi utvořil open rescue team?

Žádný open rescue team neexistuje. Otevřené záchrany dělám jenom já a to s několika skupinami svých přátel, kteří si přejí zůstat v anonymitě. Jeden čas to vypadalo, že otevřené záchrany bude dělat více lidí, ale pak jsem byl trestně stíhán za obhajobu a propagaci ALF a rozmysleli si to. Teď je k otevřeným záchranám ochotná jen jedna dívka.

Říkám to s lítostí, ale s respektem k těm, kteří zůstávají v anonymitě. Vážím si jejich práce i jejich podpory mé práce. Koneckonců, sám jsem dlouho pracoval behind the mask. Došel jsem ale k závěru, že vystoupím-li ze stínu, bude to zvířatům více ku pomoci.

Neskrývám svou tvář ani jméno, mluvím a píši o tom, co vidím, fotím a natáčím na farmách, proč z nich odnáším zvířata, dělám veřejné workshopy, kde učím průzkum terénu, jak se pohybovat, jak komunikovat, jak vnikat do budov, jak rozmísťovat hlídky, jaké používat vybavení, na co si dát pozor, jaké jsou policejní techniky při ohledání místa činu a jaké u výslechu. Snažím se inspirovat a motivovat další lidi v ČR a na Slovensku k rešerším a záchranám. U několika se to podařilo.

Jaké jsou podle tebe výhody (pozitiva) otevřené záchrany oproti ALF akcím (nájezdům)?

Zvířatům, která vezmeš někde z farmy, je úplně jedno jestli máš masku nebo si bez masky. Ale open rescue je větší naděje na společenskou změnu. Samozřejmě jen tehdy, když není chápána pouze jako přímá akce, ale i jako součást osvěty. Je důležité dělat přímé akce, ale stejně důležité je mluvit o tom, proč je děláme. Mluvit o tom, že není normální ta obrovská bída a trápení, v které jsou přinuceny žít miliardy zvířat, ale je normální, když je v té bídě a trápení nenecháme.

V open rescue je více konfrontace se společností, která chrání a podporuje zneužívání zvířat. Můžeš vidět člověka, který se neschovává, neutíká. Je to, podle mého, silnější vzepření se. A je těžší nás démonizovat.

Ale moje open rescue nestojí ani proti ani mimo Animal Liberation Front.

Navíc je důležité si uvědomit, že ALF není jenom o záchranách zvířat.

Podporuješ ALF?

Nejen, že podporuji. Považuji se za součást Animal Liberation Front. V loňském roce jsem byl trestně stíhán s možností odnětí svobody až v délce jednoho roku za propagaci ALF v televizním dokumentu Pokusná zvířata. Nakonec trestní stíhání zrušila státní zástupkyně.

Realita.tv informuje o našich padlých i o těch, co jsou v kriminále. Překládáme do češtiny a slovenštiny zprávy o akcích z Bite Backu i odjinud. Překládáme texty z historie i teorie ALF. Teď zrovna přemýšlím nad překlady některých kapitol z knihy From Dusk ´til Dawn od Keith Manna, kterého tímto i zdravím a knize dělám reklamu.

Myslím, že je důležité otevřeně konfrontovat démonizaci těchto aktivit. Ať už ze strany státu, průmyslu, neziskového sektoru, většinového nebo menšinového názoru. My jsme antiteroristické, nikoli teroristické hnutí.

Udělal jsi první otevřenou záchranu lišek; mohl bys nám povědět o této akci?

Nemyslím, že je důležité, že jsem byl první. Nejsem závodník. Prostě jsme z jedné malé farmy vzali šest lišek, které tam měli pravděpodobně na zkoušky norování a rozvezli jsme je do několika míst, kde jsme je pustili na svobodu. Doufám, že se mají dobře. Jen je mi líto, že při akci samotné došlo ke komplikacím, takže jsme museli rychle zmizet a nemohli jsme vzít více zvířat.

Děláš většinou otevřené záchrany ze slepičáren? Proč si vybíráš tento typ farem?

Výběr zvířat a stejně i jejich počet určuje to, pro jaká zvířata a pro kolik jich máme zajištěný domov a jaké máme možnosti jejich transportu.

Jak se vyhýbáš zatčení?

Nevyhýbám se. Netěším se. Nebojím se. Neposeru se.

Měl jsi nehodu při záchraně kuřete. Mohl bys nám o tom povědět?

Bylo to v Rakousku při rešerši v dvoupatrové hale, odkud jsem doufal, že vezmeme i několik slepic. Měl jsem náročný týden, za sebou několik hodin za volantem, den předtím jsme byli asi v pěti objektech a tohle byl tu noc druhý objekt. To, co se stalo, bylo mou neopatrností a snad i důsledkem mé celkové únavy. Nedokázal jsem se zastavit, málo spal a hodně pracoval.

Jistil jsem žebřík dvěma lidem přede mnou a pak sám lezl po nezajištěném žebříku. Když jsem došlápl na poslední příčku a chtěl přelézt na budovu, tak žebřík sklouzl, složil se k zemi a já s ním. Padal jsem zády k zemi a nohy se mi dostaly mezi příčky. Z výšky asi 4 metrů a na beton.

Výsledkem je trojnásobná tříštivá zlomenina paty a zborcení klenby chodidla. V nemocnici mi nohu dali na pět dní k ledu a poté jsem šel na operaci. Kousky kostí k sobě zadrátovali, dali mi do nohy devět šroubů, které v ní zůstanou už natrvalo, vzali mi kus pánevní kosti, kterou vyplnili díru v patě a protože to nestačilo, tak zbytek doplnili keramikou. Protože jeden drát se dostal nějak špatně mezi kosti, měl jsem další den ještě jednu malou operaci. Lékaři mi řekli, že s tou nohou už budu mít problémy pořád.

Teď jsem již zpátky z nemocnice, ale většinou jen ležím s nohou nahoře, protože mi v jiné poloze hodně rychle a bolestivě oteče a dostane takovou veselou a zdravou fialovou barvu. Po operaci bohužel došlo ke komplikaci a část chodidla (nárt a tři prsty) jsou zasaženy osteoporózou.

Myslím, že vzhledem k výšce, charakteru pádu a povrchu, na který jsem dopadl, tak jsem měl velké štěstí. A určitě mi hodně pomohli i roky tréninku martial arts, které mě naučily rychle reagovat i techniky pádu. Teď mě čeká rehabilitace a pak se vrátím k rešeržím a záchranám. Netrápím se tím zraněním, ale tím, že mě zdržuje od práce.

Z prvního objektu, kde jsme tu noc byli, odnesla moje kolegyně a kamarádka v náruči jedno kuře, pár dní po mé nehodě se přátelé ze SaboTiere vydali do drůbežárny, kde se mi stala nehoda a zachránili tam dvě slepice a pak ještě v jedné záchraně jich vzali 13. Mám tedy hodně důvodů k úsměvu.

Chceš něco dodat?

Kdosi se mě před časem ptal, zda mohu to, o čem mluvím, shrnout do pár vět. Řekl jsem, že stačí jediná o třech slovech -neubližuji, kde nemusím-. Tato filosofie mi ponechává možnost volby i odpovědnost a zároveň mě učí myslet v jistotě i pochybnostech. Stejně i komukoli jinému. Není autoritativní. Nevnucuje svou vůli timokratickou, oligarchickou, demokratickou ani tyranskou.

Většina v hnutí na ochranu zvířat se neobrací k člověku jako svéprávné svobodné bytosti, ale k showbyznysu. K vládě, zákonům, médiím, celebritám. V bláhové důvěře v perestrojku a v sebe jako jakési pozitivní viry, považují za úspěch, když se mohou stát součástí systému, proti němuž brojí. Když si více lidí naladí jejich program, protože pytel naděje je jim větší důležitosti než hrst pravdy. Protože chtějí, aby si je ty a ti, kdo si naladili, ponechali na příjmu, vysílají tak, aby si nikdo nepřepnul. A skutečnou tvář a důvody zneužívání mimolidí skrývají stále více a více jak piercing na klitorisu jeptišky.

Stávají se součástí hry, folklórem systému, jenž jim dodává určitou vážnost ve společnosti výměnou za to, že pomáhají udržovat důvěru v jeho principy, řád a cesty, které nabízí ke změně. Zdržují vytvářením představ o možné lepší budoucnosti místo toho, aby měnili přítomnost. Degenerují v pouhou reklamu na dobrý pocit bez konfrontace s ekonomicko-politickými příčinami jejich zneužívání. Považují se a prohlašují za apolitické, ale přitom se snaží mít legislativní vliv, lobují v parlamentu, senátu, vládě, inicializují petice a ztrácejí své hlasy ve volbách.

Věří, že jednou dojdou k horizontu, protože věří, že země je placatá.

Jsem přesvědčený, že i to, co se podařilo pozitivního prosadit v rámci systému, je díky práci těch, kdo se mu vzpírají, a nikoli těch, co se nechávají přežvykovat.

Mé poznávaní, mě přivedlo k tomu, že, mírně řečeno, připadal bych si nekonzistentní a nelogický, kdybych byl veganem a nebyl anarchistou.

For the animals.

Časopis Acción Vegana ke stáhnutí ve formátu PDF

http://www.accionvegana.org/subprinc/subtxt/hablando/txt/rchrabierto.htm

This entry was posted on Úterý, Březen 10th, 2009 at 19.28 and is filed under rozhovory, přednášky. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.