Trestní stíhání za obhajobu ALF a Justice Department

21. 3. 2006 bylo proti mně zahájeno trestní stíhání podle par. 160 odst. 1 tr. řádu jako obviněného za spáchání tr. činu schvalování trestného činu dle par. 165 odst. 1 tr. zákona (uf!) s možností odnětí svobody až v délce jednoho roku.

Důvodem byla slova, jež jsem vypustil do tv světa v dokumentu “Pokusná zvířata“. Tato slova se nelíbila Ing. Ivě Pipalové, která zvířata trápí (v souladu se zákonem) profesionálně a jejich státem kontrolované trápení a vraždění obhajuje a také kontroluje v Ústřední komisi na ochranu zvířat, kde je předsedkyní Výboru na ochranu pokusných zvířat. V tomto výboru zastupuje Společnost pro vědu o laboratorních zvířatech (viz svscr.cz/files/ib0604.pdf ). Je také členkou CZECOPA (zde) sdružující „…právnické a fyzické osoby z oblasti vědy a školství, nevládních organizací, průmyslu a vládních institucí jako čtyři rovnocenné partnery ve společnosti s cílem podpořit a realizovat v laboratorní praxi koncepci tzv. „3R”…”.

(Konceptu 3R, jenž je vivisekčním podvodem a snahou medicínsko-průmyslového komplexu o převzetí kontroly nad antivivisekcí a pokusem o její pacifikaci, se budu věnovat v červnu 2007. Prozatím info např. zde a zde.
Nevěřte organizacím mluvícím o ochraně zvířat a podporujícím tento koncept a nepodporujte je.)

Iva Pipalová je v současné době zaměstnána jako vedoucí Chovného a uživatelského zařízení laboratorních zvířat Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně (zde). Dříve byla zaměstnána v Akademii věd ČR (zde) V době, kdy Akademie prodala zvěřinec fy. AnLab (zde), která jako svou hlavní činnost „poskytuje od roku 1992 laboratorní zvířata a zvířecí modely a laboratorní diagnostické služby vědecko-výzkumným a testačním pracovištím v České a Slovenské republice.”, odešla (jak mi jednou řekla) do AnLabu se svými zvířaty a nikoli se zištných důvodů. Tak, jak jsem ji poznal, jí to věřím, a upozorňuji, že to nemyslím jako ironii, a dodávám, že je stoupenkyní welfere u tzv. laboratorních zvířat a můj osobní názor je, že mučí a vraždí zvířata jen v míře, kterou považuje za nezbytně nutnou.

Podle sdělení vyšetřujícího policisty upozornila na má slova v pořadu „Pokusná zvířata“, v němž také vystupovala, elektronickou poštou.

Hlavním důkazem proti mně byla má vlastní výpověď. Zopakoval jsem to, o čem veřejně píši a mluvím na přednáškách a vzdal jsem se i možnosti na podání stížnosti. (A přiznávám, že jsem byl celkem zvědavý, co bude dít.) Na základě především mé výpovědi bylo zahájené mé trestní stíhání s možností odnětí svobody až v délce jednoho roku.

Původně jsem nechtěl do celé věci nijak zasahovat mimo opakování mé obhajoby ALF a Justice Department (a samozřejmě i ARM a dalších). Po diskuzi s několika lidmi jsem změnil názor, protože jsem za 1) zaznamenal více strachu než odhodlání a určitou paralyzaci z represe, za 2) nechci být hrdina, ale ani mučedník a ani za ně být považován, za 3) nechtěl jsem vytvořit negativní precedens, za 4) se mi celá kauza začala jevit jako příliš velká pitomost i pro systém, jenž si mně uzurpuje.

Svou odbornou pomoc mi, mimo jiné, nabídla i JUDr. Kateřina Šimáčková. Podali jsme stížnost proti mému stíhání. Tato stížnost byla zamítnutá, protože jsem se při výslechu této možnosti vzdal. Zároveň Státní zástupkyně zrušila rozhodnutí o mém trestním stíhání jako neodůvodněné.

Usnesení o trestním stíhání

Stížnost proti usnesení

Usnesení Městského státního zastupitelstva v Brně

 

Dokument “Pokusná zvířata

 

———————————————————–

Realita.tv naprosto otevřeně informuje i o těch nejradikálnějších a nejmilitantnějších organizací za práva zvířat: ALF atd. V ČR to takto otevřeně zatím nikdo neudělal… Myslíš, že tyto taktiky vedou k úspěchu?

Především si myslím, že je důležité otevřeně konfrontovat démonizaci těchto aktivit. Ať už ze strany státu, průmyslu, neziskového sektoru, většinového nebo menšinového názoru. My jsme antiteroristické, nikoli teroristické hnutí.

Díky této práci má hnutí na ochranu zvířat materiály dokumentující špatné zacházení se zvířaty v laboratořích a na farmách, důkazy pro veřejnost, vyznavači a vyznavačky parazitování na zvířatech finanční ztráty, zastavené projekty, uzavřené laboratoře a tzv. chovné stanice, tisíce zvířat bylo osvobozeno od krutosti a zbytečné smrti, tisíce lidí změnilo svůj směr ku prospěchu zvířat.

Samozřejmě je to omezený úspěch, ale ani legální ochrana zvířat není schopna jiných než omezených úspěchů. Navíc udržuje převrácené priority. Záchrana života pro ně není důležitější než majetek, zákon, většinový názor. Nebo se chovají jako by to tak nebylo.

Pravdou je, že tito lidé mnohdy poškozují práci ALF a podobných uskupení a dělají to vědomě, i když z různých důvodů. Většinou nedomýšlejí důsledků, protože ve svém myšlení nepřekračují legální hranice.

Z rozhovoru pro FIRESTORM č. 15

 

 

 

 

This entry was posted on Sobota, Leden 10th, 2009 at 5.01 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.