Proč nedáme očkovat svou dceru vakcínou Infanrix Hexa ani žádnou jinou

V květnu 2015 byly naší dceři 2 měsíce. Podle očkovacího kalendáře měla dostat svou první dávku povinného očkování. Další ve 3, ve 4, potom v 15, 18, mezi 21-25 měsícem, mezi 5-6 rokem a mezi 10-11 rokem. Udělali jsme si analýzu argumentů svých, argumentů pro i proti.

Své odmítnutí intoxikovat / očkovat svou dceru jsme shrnuli do prohlášení, které jsme odevzdali pediatričce. Tady je.

Neubližuji, kde nemusím

Snažíme se žít a neubližovat, nepůsobit bolest a nezabíjet, když nemusíme. Očkování je ve své teorii i praxi plné zbytečného trápení, mrzačení a zabíjení. Omlouvat tyto oběti, bez ohledu na to, zda se jedná o krávy, morčata, opice nebo lidi, jakýmsi předpokládaným vyšším dobrem považujeme za ubohé a blbé.

Například:

- V roce 1789 bylo Jennerovi 40 let a byl něco málo přes rok ženatý. V Gloucestershiru tehdy vypukly prasečí neštovice. Jenner se rozhodl pro experiment a pokusil se imunizovat svého měsíc starého syna, Edwarda Jr., a dva sousedovi sluhy. Lancetou udělal malý škrábanec na rukou sluhů i miminka a rány infikoval materiálem z chůvy, která již byla přirozeně infikována. O osm dní později Edward Jr. onemocněl, rozvinuly se u něj boláky, ale později se zotavil.

O několik měsíců později se jeho otec rozhodl otestovat, jak je jeho technika účinná. Celkem pětkrát v řadě infikoval Edwarda Jr. i jeho chůvu. Protože se neukázaly žádné příznaky neštovic, Jenner prohlásil, že ochrana je efektivní.

Po dvou letech svého syna nakazil znovu, ale materiál byl pravděpodobně kontaminovaný. Edwardu Jr. otekla ruka až k podpaží. Zotavil se a Jenner jej nakazil asi po roce znovu, tentokrát bez viditelných následků.

Po sérii těchto pokusů se z Edwarda Jr. stalo nemocné dítě s příznaky mentální retardace. Zemřel v jednadvaceti letech na tuberkulózu. (1) Jeho otec je považován za otce imunologie.

- … Poté, co pěstování očkovací látky proti neštovicím na opuštěných dětech vedlo k šíření všech nemocí přenosných krevní cestou, se přešlo k pěstování očkovacího séra na telecí kůži. Telata se oholila, do kůže na břiše se udělaly stovky zářezů, do kterých se aplikovaly vakcinační viry. Došlo tak ke vzniku velkých hnisavých ploch. Hnis se seškrábal a vyrábělo se z něj očkovací sérum. Zvířata byla usmrcena. Stále více lidí si uvědomovalo, že osiřelé děti nejsou lidmi druhé kategorie, které by bylo možno zneužívat k lékařským experimentům. Ozývaly se však také hlasy, které byly proti získávání očkovací látky za pomoci telat. Telata byla přivázána ve stáji tak, aby si nemohla lehnout. Celá procedura byla pro zvířata až do jejich smrti jedno velké utrpení. (2)

- Alois Carl vs náhodně vybrané děti z brněnského sirotčince. (3)

- V roce 1940 vystavil Dr. Paul Havens Jnr. hepatitidě pacienty z ústavů pro duševně nemocné v Middletownu a Norwich v Connecticutu. Havens byl dlouholetým členem odborných komisí WHO a jeden z prvních, který odhalil různé typy hepatitidy způsobené různými viry. (4, 5)

- V roce 1942 byla pacientům ve státní léčebně pro duševně choré v Ypsilanti v Michigenu experimentálně podána vakcína proti chřipce, které byly vystaveni o několi měsíců později. Někteří z pacientů nebyli schopni popsat své symptomy, což vyvolává vážné otázky nakolik pochopili, co se s nimi děje. Spoluautorem studie byl Dr. Jonas Salk, dnes oslavovaný jako objevitel vakcíny proti obrně. (4)

- Jen v průběhu vývoje vakcíny proti obrně bylo zabito více než 100 000 opic. (6)

- Experimentální studie vakcíny Synflorix v Argentině, Kolumbii a Panamě. Rekrutovali se děti ze sociálně slabších rodin. Podle verdiktu soudu, který odsoudil GSK k pokutě 180 000€, vytvářela GSK nátlak na rodiče kvůli podepsání souhlasu s účastí na studii. V některých případech to byli neplnoletí rodiče, prarodiče, kteří neměli děti v zákonné péči i negramotní. V mnoha případech ani pořádně nevěděli, co podepsali. GSK byla také obviněna z vedení chybných záznamů o věku dětí a jejich lékařské historii. 14 dětí zemřelo, ale přímá souvislost jejich úmrtí s jejich účastí v experimentu nebyla prokázána. (7)

Pasivní a aktivní riziko

Život není bez rizika. Můžeme onemocnět, mít nehodu, přechodné i trvalé poškození. Necháme-li svou dceru nakazit prostřednictvím očkování, podstupujeme aktivní riziko známých i neznámých nežádoucích účinků bez záruky, že neonemocní nemocemi, proti kterým by byla očkována. Nenecháme-li svou dceru nakazit prostřednictvím očkování, podstupujeme pasivní riziko možného onemocnění. To, že očkování brání onemocnění je, podle nás, spekulace, nikoli prokázaná skutečnost. (2, 8, 9, 10)

V souvislosti s vakcínou Infanrix Hexa nechceme svou dceru ohrozit nežádoucími účinky uvedenými v příbalovém letáku této vakcíny. (11).

Nechceme pro ni:

- poruchy nervového systému (somnolence, křeče, kolaps nebo šokový stav)
- respirační, hrudní a mediastenální poruchy (kašel)
- gastrointestinální poruchy (průjem, zvracení)
- poruchy kůže a podkožní tkáně (vyrážka, dermatitida, angioedém)
- poruchy metabolismu a výživy (nechutenství)
- celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání (horečka až nad 39°, únava, bolest, difúzní otok končetiny, do které byla vakcína aplikována, občas postihující přilehlý kloub, otok celé končetiny, do které byla vakcína aplikována, značné otoky, zbytnění a puchýřky v místě vpichu)
- psychiatrické poruchy (neobvyklý pláč, podrážděnost, neklid, nervozita)
- poruchy krve a lymfatického systému (lymfadenopatie)
- poruchy imunitního systému (anafylaktické nebo anafylaktoidní nebo alergické reakce)
- obrnu
- neuropatii
- Guillain-Barré syndrom
- encefalopatii
- encefalitidu
- meningitidu
- trombocytopenii

Nechceme pro ni ani možné vedlejší účinky neuvedené v PL, ale uvedené v důvěrné zprávě GSK úřadům (Confidential to regulatory authorities): (12)

- 825 různých komplikací a nežádoucích účinků. Např. smrt.

Nechceme pro ni ani žádné neočekávané nežádoucí účinky.

Ve svém okolí jsme si udělaly průzkum u různých rodičů (cca 50 dotázaných). Ptali jsme se, jak jejich děti reagovaly na očkování. Z průzkumu pro nás vyplynulo, že naprostá většina jich NÚ podceňuje nebo je bere za normální, že to k tomu patří a že to přejde. Průjmy, zvracení, dlouhotrvající pláč, neklid, nechutenství a otoky zmiňovali často, stejně jako následné kožní problémy, ve dvou případech horečky vyšší 39°. Vždy jim jejich lékař řekl, že je to normální a tím to skončilo.

Nenašli jsme nikoho, kdo by nějaké NÚ nahlásil.

Proč infikovat a intoxikovat zdravé dítě?

Nevidíme pozitivum v infikování a intoxikaci zdravého dítěte oslabenými viry nebo bakteriemi, bílkovinami z lidské krve, plicními buňkami z lidské krve, dalšími lidskými buněčnými liniemi, telecím sérem, extraktem ze srdečního svalu skotu, extraktem z tkání skotu, buňkami opičích ledvin, embryonálními buňkami morčat, embryonálními buňkami kuřat, buňkami kuřecích ledvin, hliníkem, formaldehydem, glutaraldehydem, 2-fenoxyethanolem, (13) a různými kontaminanty (14, 15).

Další důvody v bodech

- Stát ukládá povinnost očkování, ale odmítá odpovědnost za možné nežádoucí účinky. Místo toho stigmatizuje a trestá rodiče a děti, vytváří mobbing na lékaře, lékařky a provozovatele předškolních zařízení.

- Neexistuje žádné kompletní individuální předvakcinační šetření jako kdyby všechny děti byly stejné. Různá genetika, různá rodinná anamnéza, různá imunita, různé boty, jedna vakcína. Z toho důvodu nemohou být známy všechny možné kontraindikace očkování.

- Matka trpí ekzémy a během dětství a dospívání měla poruchu autoimunitního systému.

- Věříme, že přirozená imunita získaná prostřednictvím mateřského mléka, čistého vzduchu, pohybu, odpočinku a radosti z náruče svých rodičů je silnější než očkování a věříme, že očkování poškozuje přirozenou imunitu.

- Věříme, že je nezodpovědné udržovat prostřednictvím očkování v populaci infekční nemoci.

- Věříme na svobodný a informovaný souhlas i nesouhlas a na možnost přijmout i odmítnout zdravotní péči.

Prohlašujeme, že lékařka naší dcery, MUDr. XXXX XXXXX, nás řádně poučila o zákonné povinnosti a možných zdravotních důsledcích odmítnutí očkování.

Závěr

Na základě svého poznání a svědomí odmítáme nechat dobrovolně očkovat / infikovat / intoxikovat svou dceru vakcínou Infanrix Hexa.

Michal Kolesár,  Anna Kolesárová


1) Dr Tom Kerns, North Seattle Community College: http://www.bioethicscourse.info/jotsite/jot-chp2.html
2) Dr. Gerhard Buchwald: Očkování -obchod se strachem, Alternativa, 2009, ISBN: 80-85993-76-7
3) Ludmila Cuřínová, Zdravotnické muzeum Praha: http://zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/dve-stoleti-od-prvni-vakcinace-na-nasem-uzemi-126870
4)  http://www.nbcnews.com/id/41811750/ns/health-health_care/t/ugly-past-us-human-experiments-uncovered/#.VVql9CHtmkp nebo http://www.dailymail.co.uk/news/article-1361275/Americas-shocking-secret-US-experimented-disabled-citizens-prison-inmates.html nebo http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/27/AR2011022700988.html
5) http://www.nytimes.com/1992/04/10/us/paul-havens-80-was-a-researcher-of-viral-hepatitis.html
6) http://amhistory.si.edu/polio/virusvaccine/vacraces2.htm
7) http://www.buenosairesherald.com/article/88922/gsk-lab-fined-over-vaccine-tests-that-killed-14–babies nebo http://edition.cnn.com/2012/01/03/world/americas/argentina-drug-company-fined/ nebo http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/kinder-impfstudie-in-argentinien-richter-verurteilt-glaxosmithkline-zu-geldstrafe-a-807111.html nebo http://www.pharmaceutical-technology.com/news/newsgsk-fined-over-controversial-vaccine-trials-on-argentinean-babies
8) Raymond Obomsawin, PhD: Proof That Vaccines Didn’t Save Us http://www.genesgreenbook.com/content/proof-vaccines-didnt-save-us
9) https://childhealthsafety.wordpress.com/graphs/
10) Roman Bystrianyk : Measles and measles vaccines: fourteen things to consider http://www.vaccinationcouncil.org/2014/06/24/measles-and-measles-vaccines-fourteen-things-to-consider-by-roman-bystrianyk-co-author-dissolving-illusions-disease-vaccines-and-the-forgotten-history/ nebo http://www.greenmedinfo.com/blog/measles-and-measles-vaccines-14-things-we-consider
11) PL Infanrix Hexa ČR
12) Confidential to regulatory authorities, Biological Clinical Safety and Pharmacovigilance, Infanrix Hexa, 2011 http://ddata.over-blog.com/3/27/09/71/2012-2013/confid.pdf
13) Např. PL Infanrix Hexa ČR, PL Infanrix Hexa USA, Robert W. Sears: Kniha o očkování, ARGO, 2014, ISBN 987-80-257-0935-1
14) Prof. Joe Cummins and Dr. Mae-Wan Ho: Dangers of HPV Vaccine Production in Plants, Microbes, and Viruses http://www.i-sis.org.uk/HPV_Vaccine_Production_Plants.php
15) Prof. Joe Cummins: DNA Contamination in HPV vaccines
http://www.i-sis.org.uk/DNA_contamination_of_HPV_vaccines.php

This entry was posted on Neděle, Únor 21st, 2016 at 13.57 and is filed under empatie, eseje. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.