Επιχείρηση διάσωσης ΧΧ (Απρίλιος 2011) και στήριξη της Marie Mason και του Eric McDavid

13 κότες διασώθηκαν από την άσκοπη ταλαιπωρία και τη βίαιη θανάτωση. Έχουν μεταφερθεί σε ένα νέο ασφαλές σπίτι όπου θα ζουν στο χορτάρι, τον ήλιο και τον καθαρό αέρα. Θα είναι σε θέση να ανοίξουν τα φτερά τους και να τρέξουν και οι αδύναμες θα έχουν τη δυνατότητα να ξεφύγουν από τις πιο δυνατές. Αποστολή εξετελέσθη.

Ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετείχαν στη διάσωση και όσους ενισχύσατε οικονομικά αυτές τις προσπάθειες.

( http://antispe.squat.gr/)

rescuexxi-1
Κάντε κλικ στη φωτογραφία και να έρθουν στο σύνδεσμο.

rescuexxi-2rescuexxi-8

Support for Marie Mason and Eric McDavid

Marie Mason (1962) was arrested in March 2008 on charges related to the Earth Liberation Front and sentenced to nearly 22 years (262 months) in prison. She was accused of two counts of sabotage. She refused to sell out other activists, but she eventually pleaded guilty for 13 actions (12 ELF and 1 ALF action). No one was injured nor killed in those actions. Her husband, Frank Ambrose, who was a police informant, testified against Marie.
http://supportmariemason.org/
http://news.infoshop.org/article.php?story=20090420164349313
http://www.greenisthenewred.com/blog/

Eric McDavid (1977) was arrested in January 2006 and sentenced to 19 years and 7 months for conspiracy to sabotage. Besides him four others were arrested. Anna Davies, Lauren Weiner, Zachary Jenson and Eric McDavid. Anna Davies was an agent provocateur for the FBI (since she was 17). She placed money into purchasing material, for transport, rented the cabin etc. According to the testimonies she initiated the actions. Lauren Weiner and Zachary Jenson, both of Eric’s co-defendants, caved under the threat of being imprisoned for 20 years and plead guilty to a lesser charge. In doing so, they agreed to testify against Eric and cooperate in every way possible, including testifying in front of secret grand jury proceedings. He was eventually sentenced to an outrageous 19 years and 7 months in prison for conspiracy, which for the big part was put together and financed by the FBI. It is questionable whether any “conspiracy” would occur, if there was no FBI involvement.
http://www.supporteric.org/
http://www.earthfirstjournal.org/article.php?id=326
http://theragblog.blogspot.com/2009/05/james-retherford-brandon-darby-texas-2.html
http://portland.indymedia.org/en/2007/09/364980.shtml?discuss

This entry was posted on Čtvrtek, Červen 2nd, 2011 at 11.00 and is filed under Επιχείρηση διάσωσης. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.