U zdi nářku nevidět jen člověka

V Pisateli dopisů napsal Isaac Bashevis Singer, že ve vztahu ke zvířatům jsou všichni lidé nacisty. Jana si tento výrok zmodernizovala. Říkala, že pro tzv. hospodářská zvířata je většina lidí teroristy a teroristkami a každá země, každý stát, teroristickou organizací. Situace je o to horší, že si málokdo z těch lidí svůj teror vůči ostatním zvířatům uvědomuje. Tzv. hospodářská zvířata jsou tvory nejvíce a nejkrutěji zneužívanými, týranými a zabíjenými. Přitom všechno, co se s nimi děje, je akceptováno a přijímáno s lhostejností, až zesměšňováno. Ty a ti kolem zapomněli, že nejde o kus masa, úhledně zabalený a s veselou etiketou, o vejce nebo polotučný jogurt, ale o život.

Vybrali některé své bližní, vzali jim svobodu, osobní i evoluční, rodinu, domov, redukovali je na výrobní jednotky, zavřeli do tmy a betonu a určili pevný osud, popravčí linku jatečních závodů. V určitých okamžicích se jí až zastavoval dech při vědomí té hrůzy.

Jednou k ránu, když nemohla dospat a šla se projít, projel kolem ní transport na jatky. V první chvíli si neuvědomila, co je to za auto. Zastavila se na kraji silnice a dala mu přednost. Teprve, když zatáčelo a prasata zneklidněně začala kvičet, přebíhat a hledat rovnováhu, zůstala jako zasypaná kamenem. Sledovala transport očima, dokud nezmizel a ještě dlouho potom. Tento okamžik byl jedním z jejich předělů. Zůstal v ní pevně. Stal se součástí jejího vnímání. Byl o to živější, že znala standardní životy prasat, počínaje porodem a konče proříznutým hrdlem. Viděla je v chladném pološeru rána, jak je kvičící bijí gumovými hadicemi, kopanci a nadávkami ženou do dvoupatrového transportu, jak prasata, zoufalá strachem, přelézají jedno přes druhé. Pak naložený transport projel kolem ní, a její oči v něm zůstaly. Co když chtěla víc než jen soucit? Ale čeho by dosáhla, kdyby začala řvát a utíkat za tím transportem, aby zastavili, že je to vražda?

Přesto se nikdy nezbavila pocitu, že to měla udělat.

 

(Z mého rozepsaného románu “U zdi nářku nevidět jen člověka”)

This entry was posted on Středa, Březen 17th, 2010 at 21.41 and is filed under empatie, eseje. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.