O stresu a zvědavém sadismu

Hans Hugo Bruno Selye (1936) poprvé uvedl pojem stres. Chápal jím stav, ve kterém se organismus ocitne vlivem různých faktorů vnějšího prostředí. Později byl stres definován jako souhrn obecných stereotypních zpětných reakcí organismu na působení silných dráždivých podnětů různého původu. Když byl H. Selye dotázán, jestli je stres chorobnou reakcí, odpověděl, že stres není jen zlem a utrpením, ale také velikým dobrodiním, protože bez stresů různého druhu by byl život nudný a prázdný. 

Pro vyvolání standardního stresu bylo vypracováno v sadistické dílně Ústavu experimentálního lékařství a chirurgie univerzity v Montrealu pod vedením H. Selye několik základních metod:

NÁSILNÉ ZNEHYBNĚNÍ
Zvíře se přilepí za tlapky pomocí lepící pásky na 4 výstupky, které jsou umístěny na desce. Hlava je vpředu zachycena do kovového rámečku nebo do konické fixační trubice, takže se nepohybuje volně, vzadu u řitního otvoru je otvor určený k propadávání výkalů. Tlapky jsou přilepeny tak, že zvíře je na nich prakticky zavěšeno a téměř se nedotýká břichem podložky. 17 hodin násilného znehybnění postačuje k vyvolání silného stresového stavu.

AKUTNÍ HLADOVĚNÍ
Je-li zvíře na 48 až 72 hodin zbaveno příjmu potravy, je vyvolána akutní alarmová reakce. Akutní hladovění je oblíbené úchylnými vivisektory/kami, stejně jako násilné znehybnění, protože umožňuje omezit stres na určitá časová období, poměrně snadno dovoluje balancovat mezi různými stupni poškození až smrtí a lze je použít opakovaně bez toho aniž by se zvíře mohlo adaptovat.

VYČERPÁNÍ SVALOVÉ AKTIVITY
Používá se otáčivá klec ve tvaru válce rozdělená kovovými přepážkami na menší komory. Do každé komory vrazí jedno zvíře. Je-li pokus obsáhlejší, spojí se několik takových bubnů dohromady a připojí na jeden motor. Pro krysy se většinou používá buben s 12 komorami, který se otáčí rychlostí 18 otáček za minutu.

STUDENÁ KOUPEL
Zvíře (krysa) se umístí do velké nádrže s vodou, jejíž teplota je udr-žována pod 0 °C přidáváním ledových kostek. Zvíře je takto ochlazováno po dobu 3 minut 2krát denně.

HORKÁ KOUPEL
Zvíře (krysa) se umístí do nádrže s vodou. Teplota vody je udržována na 48 °C. Koupel se opakuje během několika dnů 2krát denně po dobu 5 minut.

KVADRIPLEGIE
Zákrok se provádí v celkové anestezii.
I. Protětí cervikálního plexu
II. Protětí nervus femoralis, n. obturatorius a n. ischiadicus: ve výsledku je zvíře postiženo úplnou obrnou všech čtyř končetin.

VAGOTOMIE
Jednoduchým řezem se obnaží oba vagy (bloudivé nervy) a protnou ve výši štítné žlázy.

PROTĚTÍ MÍCHY
Mícha může být protnuta na několika místech. Pro vyvolání těžkého stresu je nejvhodnější zmrzačení zvířete protnutím míchy bederní. Kůže na hřbetě se otevře krátkým podélným řezem. Zvíře (krysa) se nadzvedne uprostřed trupu, přestřihnou se svaly a protne páteřní sloupec do hloubky uprostřed i po stranách. Bezprostředně poté nastává silné kostní a svalové krvácení, které se zastaví rychlým přiklopením obou částí protnutého páteřního sloupce k sobě. Ve výsledku má zvíře naprosto nehybnou zadní polovinu těla.

PROTĚTÍ MÍCHY SE ZHMOŽDĚNÍM
Mrzačení se provádí na hrudní páteři. Po otevření páteřního kanálu se do jeho dolní poloviny zavede stříbrný drát a několikrát zasune a vytáhne pro rozrušení míchy.

HEMORAGIE
Aspirací (natáhnutím) 3ccm krve injekční stříkačkou na 100g váhy zvířete (krysy) je vyvolán těžký akutní stres. Tohoto stavu se dá dosáhnout i aplikací různých látek s charakteristickým účinkem, cizorodých (formalín, tkáňové výtažky) i např. čistých hormonů (adrenalin, inzulin).

Na základě zpětné reakce organismu se stres dělí do tří fází:

1) alarmová reakce: involuční (zmenšení určitého orgánu, jeho stažení, smrštění) procesy ve žlázách s vnitřní sekrecí, pokles svalového napětí, teploty těla a krevního tlaku, rozvoj zánětlivých a nekrotic-kých procesů, vymizení sekrečních granulí nadledvin, urychlení rozpadu organických látek v tkáních.

2) fáze rezistence a adaptace (vzdor a přizpůsobení): zvětšení nadledvina jejich zvýšená funkce, normalizuje se látková přeměna v organismu, zvýšená odolnost vůči jiným dráždivým podnětům.

3) fáze vyčerpání: připomíná alarmovou reakci, příznaky jsou prudce zesíleny a způsobují poruchy látkové výměny se změnami vzhledu a činnosti buněk, rozpad bílkovin a tuků v tkáních i zásob v tkáních v organismu, další trvání způsobuje smrt.

Dr. Vašků: Protětí předních míšních kořenů (ataxie) 
Zdroj: Prof. MUDr.Jaromír Vašků, DrSc.: Úvod do experimentální patogeneze, Univerzita J. E. Purkyně v Brně, 1980 (určeno pro posluchače fakulty lékařské)

 

 

 

 

 

 


This entry was posted on Úterý, Leden 4th, 2011 at 9.00 and is filed under ze života zvířat. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.