หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ
 


michalkolesar.net :: รายการอัลบั้ม ::
หน้าแรก > Open rescue

The rescue of 217 hens (October 2020)


lx-9.png

27 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 06 ตค. 2020

The rescue of 77 hens (June 2020)


lix-8.png

17 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 16 มิย. 2020

The rescue of 36 hens (May 2020)


lviii-10.png

14 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 01 พค. 2020

The rescue of 24 hens (March 2020)


lvii-8.png

20 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 28 มีค. 2020

The rescue od 9 turkeys & Support Joseph Dibee (February 2020)


lvi-5.png

6 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 16 กพ. 2020

The resue of 6 ducks & In memory Bill “Avalon” Rodgers (January 2020)


liv-6~0.jpg

11 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 18 มก. 2020

The rescue of 67 hens & Support Project FANG (December 2019)


liv-8.jpg

14 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 10 ธค. 2019

The rescue of 35 hens (November 2019)


rliii-6.jpg

12 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 17 พย. 2019

The rescue of 11 rabbits & Support Marius (Marie) Mason (November 2019)


lii9.jpg

10 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 04 พย. 2019

The rescue of 2 turkeys (October 2019)


rli-7.jpg

12 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 21 ตค. 2019

The rescue of 22 hens (October 2019)


l-9.jpg

10 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 07 ตค. 2019

The rescue of 14 hens (August 2019)


xlix-7.jpg

5 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 31 สค. 2019

The rescue of 4 ducks (July 2019)


tygr-4.jpg

6 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 15 กค. 2019

The rescue of 109 hens (May 2019)


rxlvii-8.jpg

10 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 10 พค. 2019

The rescue of 43 hens (January 2019)


rxlvi-7.jpg

8 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 07 มก. 2019

The rescue of 48 hens (October 2018)


rxlv-3.jpg

8 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 01 ตค. 2018

The rescue of 20 hens (August 2018)


rxliv-7.jpg

7 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 12 สค. 2018

The rescue of 1 pig (June 2018)


rxliii-7.jpg

8 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 17 มิย. 2018

The rescue of 4 hens (June 2018)


rescuexxlii-3.jpg

3 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 11 มิย. 2018

The rescue of 5 ducks (May 2018)


rescuexxli-10.jpg

11 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 07 พค. 2018

The rescue of 12 hens (April 2018)


rescuexxl-2.jpg

7 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 03 มย. 2018

The rescue of 8 hens (January 2018)


rescuexxxix.jpg

2 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 16 มก. 2018

The rescue of 2 ducks (December 2017)


rescuexxxviii-10.jpg

10 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 22 ธค. 2017

The rescue of 11 rabbits & Support Walter Bond (November 2017)


rescuexxxvii-9.jpg

9 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 22 พย. 2017

The rescue of 25 hens& In memory Britches+486 (November 2017)


rescuexxxvi-3.jpg

5 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 10 พย. 2017

The rescue of 24 hens & support Lucy a Ethel (October 2017)


rescuexxxv-2~0.jpg

9 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 28 ตค. 2017

The rescue of 17 hens (October 2017)


rescuexxxv-9.jpg

13 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 03 ตค. 2017

The rescue of 1 chicken (July 2017)


rescuexxxiii-4.jpg

12 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 29 กค. 2017

The rescue of 8 hens (July 2017)


rescuexxxii-4.jpg

9 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 14 มิย. 2017

The rescue of 4 hens (April 2017)


rescuexxxi-7.jpg

9 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 19 มย. 2017

The rescue of 6 hens ( November 2016)


rescuexxx-10.jpg

9 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 09 ตค. 2016

The rescue of 5 hens (September 2016)


rescuexxix-4.jpg

6 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 13 กย. 2016

The rescue of 4 hens (July 2016)


xxviii-8.jpg

9 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 18 กค. 2016

The rescue of 8 hens (May 2016)


rescue-2.jpg

8 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 พค. 2016

The rescue of 13 hens (March 2016)


rxxvi04.jpg

6 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 02 มีค. 2016

The rescue of 4 ducks (January 2016)


homeduck-03.jpg

24 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 30 มีค. 2016

The rescue of 8 hens (January 2014)


rescuex-22.jpg

15 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 21 มก. 2014

The rescue of 12 hens (October 2012)


22012012_(21_of_21).jpg

19 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 26 ตค. 2012

The rescue of 15 hens (October 2011)


rescueXXII-(21-of-26).jpg

23 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 29 ตค. 2011

The rescue of 7 lambs & support for Spanish12 (June 2011)


rescueXXI-(90-of-99).jpg

45 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 25 มิย. 2011

The rescue of 13 hens (April 2011)


rescueXXI-(1).jpg

9 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 13 มย. 2011

The rescue of 10 hens (November 2010)


rescueXX-9.jpg

10 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 25 พย. 2010

The rescue of 10 chickens (October 2009)


rescueXV-46.jpg

Photo: Michal Kolesar, Anonym

47 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 14 ตค. 2009

The rescue of 13 hens (September 2009)


RescueXVII-16.jpg

15 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 08 กย. 2009

The rescue of 17 hens (August 2009)


RescueXVI-1.jpg

Photo: Anonym

14 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 13 สค. 2009

The rescue of 65 hens & In memory of Gari Allen (June 2009)


rescueXV-012.jpg

Photo: Anonym, Michal Kolesár

36 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 28 มิย. 2009

The rescue of 16 hens (May 2009)


XVIIrescue-8.jpg

Photo: Anonym

9 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 18 พค. 2009

The rescue of 61 hens & In memory of Jill Phipps


XIIIrescue-0.jpg

Photo: Anonym, Michal Kolesár

18 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 10 มย. 2009

The rescue of 1 turkey (February 2009)


_MG_2197.jpg

Photo: Anonym, Michal Kolesár

18 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 11 มีค. 2009

The rescue of 16 hens & support SHAC prisoners, fuck the jail (January 2009)


_MG_4748.jpg

Photo: Anonym

14 ไฟล์, ไฟล์ล่าสุดเข้ามาเมื่อ 11 กพ. 2009

60 อัลบั้ม จำนวน 2 หน้า 1